Novinky

Vývoj aplikácie mPOHODA stále prebieha. Na tejto stránke vás budeme informovať o novinkách pre všetky tri platformy - iOS, Android a Web.


Evidenčné čísla

31. 08. 2021

Verzia 9.0.2135

 • Vkladanie evidenčných čísel na doklady.  
 • Tlač evidenčních čísel na dokladoch a dodacích listoch.  
 • Panel členenia zásob v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Rozšírené filtrovanie v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Nastavenie dátumu daňovej povinnosti na šablóne.
 • Zadávanie premenných do textov a dátumu daň. povinnosti na šablóne.
 • Zadávanie záruky na položkach dokladov.
 • Aplikácia mPOHODA ukončila podporu prehliadača Internet Explorer, pretože nespĺňa bezpečnostné štandardy.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 9.0

 • Vkladanie evidenčných čísel na doklady.  
 • Tlač evidenčních čísel na dokladoch a dodacích listoch.  
 • Panel členenia zásob v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Rozšírené filtrovanie v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Zadávanie záruky na položkach dokladov.
 • Oprava zobrazenia znaku cudzej meny v zozname dokladov.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Upozornenie: Ak bol na inom mobilnom klientovi vystavený doklad s evidenčným číslom, alebo na šablóne zadána premenná, bude na ďalšom mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 9.0.Členenie zásob

08. 04. 2021

Verzia 8.6.2114

 • Panel členenia zásob v cenníku.
 • Rozšírené filtrovanie v cenníku.
 • V adresári je už možné zadať viac e-mailových adries v poli E-mail.
 • V XML dokladov sa už posiela element s Predajnou cenou.
 • Opravená tlač dlhého názvu firmy na tlačovej zostave Súpis faktúr.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 8.6

 • Panel členenia zásob v cenníku.
 • Rozšírené filtrovanie v cenníku.
 • V adresári je už možné zadať viac e-mailových adries v poli E-mail.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Východisková agenda a predajná cena

22. 02. 2021

Verzia 8.5.2108

 • Východisková predajná cena užívateľa.
 • Východisková agenda užívateľa.
 • Drobné opravy.

Android & iOS verzia 8.5

 • Východisková predajná cena užívateľa.
 • Východisková agenda užívateľa.
 • Drobné opravy.


Drobné vylepšenia

01. 02. 2021

Verzia 8.4.2105

 • Optimalizácia.
 • Opravená chyba synchronizácie údajov, pokiaľ text obsahoval odriadkovanie.
 • Drobné opravy.

Android & iOS verzia 8.4

 • Optimalizácia.
 • Úpravy v predajkách pre zariadenie FiskalPRO A8.
 • Drobné opravy.


Podpora eKasa zariadenia FiskalPRO A8

18. 12. 2020

Verzia 8.3.2051

 • Záložka História na detaile šablóny.
 • Voľba užívateľa, pod ktorým sa budú generovať faktúry na základe automatickej fakturácie.
 • Automatický prepočet čiastok v pätičke po vykonaní zmien v hlavnom zozname faktúr a objednávok (zmazanie záznamu, úhrada faktúry).
 • Oprava tlače názvu krajiny na tlačových zostavách v angličtine.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 8.3

 • Podpora eKasa zariadenia FiskalPRO A8.
 • Oprava tlače názvu krajiny na tlačových zostavách v angličtine.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.


Zálohové faktúry

08. 12. 2020

Verzia 8.2.2050

 • Nová agenda Zálohové faktúry.
 • Odpočet zálohy z agend Zálohové faktúry a Faktúry.
 • Prenos zálohových faktúr do programu POHODA.
 • Vyskladňovanie do mínusu podľa jednotlivých skladov.
 • Presun informačného súhrnu z filtra do pätičky vo vydaných faktúrach a objednávkach.
 • Ukotvenie tlačidiel Predvolené a Použiť vo filtri.
 • Automatické nastavenie počtu záznamov na stránku.
 • Drobné úpravy filtra.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 8.2

 • Nová agenda Zálohové faktúry.
 • Odpočet zálohy z agend Zálohové faktúry a Faktúry.
 • Vyskladňovanie do mínusu podľa jednotlivých skladov.
 • Drobné úpravy filtra.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.


Filter v agende objednávky

09. 11. 2020

Verzia 7.1.2046

 • Možnosť odoslania súpisu všetkých nezaplatených faktúr e-mailom pri vystavení upomienky.
 • Rozšírené filtrovanie v objednávkach.
 • Širšie stránky webovej aplikácie.
 • Drobné úpravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 7.1

 • Rozšírené filtrovanie v objednávkach.
 • Drobné úpravy a optimalizácia.


Hromadné vystavenie upomienok

12. 10. 2020

Verzia 7.0.2042

 • Hromadné vystavenie upomienok z faktúr. 
 • Rozšírené filtrovanie vo vydaných faktúrach.
 • V šablónach doplnená záložka Poznámky.
 • Nová zostava Súpis faktúr dostupná vo vydaných faktúrach.
 • Nová stránka pre komplexnú správu predplatného.

Android & iOS verzia 7.0

 • Ukladanie nastaveného filtra vo vydaných faktúrach.


Automatická fakturácia a upomienky

31. 08. 2020

Verzia 6.0.2036

 • Automatické generovanie vydaných faktúr na základe nadefinovanej šablóny.
 • Vystavenie upomienky k neuhradenej faktúre.
 • Opravené zalamovanie textu na tlačovej zostave.

Android & iOS verzia 6.0

 • Rozšírené filtrovanie vo vydaných faktúrach.
 • Opravené zalamovanie textu na tlačovej zostave.
 • Pridaný nový zvukový signál pri načítavaní EAN kódu fotoaparátom mobilného zariadenia, pokiaľ zásoba nie je nájdená.
 • Odoslanie námetu na zákaznícku podporu.


Predpredaj aplikácie mPOHODA

11. 08. 2020

Verzia 5.3.2033

 • Zakúpenie samostatnej licencie k aplikácii mPOHODA v predpredaji.
 • Upravené odriadkovania na tlačových zostavách.
 • Opravený chybný súčet položiek na faktúre v cudzej mene v PDF.

Android & iOS verzia 5.3

 • Zakúpenie samostatnej licencie k aplikácii mPOHODA v predpredaji.
 • Upravené odriadkovania na tlačových zostavách.
 • Odoslanie správy na zákaznícku podporu.
 • Opravený chybný súčet položiek na faktúre v cudzej mene v PDF.


Drobné vylepšenia

02. 07. 2020

Verzia 5.2.2027

 • Optimalizácia a drobné opravy.

Android & iOS verzia 5.2

 • Nová stránka O aplikácii.
 • Optimalizácia a drobné opravy.


Pokladničné doklady

11. 06. 2020

Verzia 5.1.2024

 • Nová agenda Pokladničné doklady.
 • Úhrada faktúry pokladničným dokladom.
 • Import výdajok z programu POHODA.
 • Platby stravnými lístkami v predajkách.
 • Možnosť vytvárať nové formy úhrady v aplikácii.
 • Oprava zalamovania názvov položiek na tlačových zostavách.
 • Drobné úpravy.

Android & iOS verzia 5.1

 • Nová agenda Pokladničné doklady.
 • Úhrada faktúry pokladničným dokladom.
 • Platby stravnými lístkami v predajkách.
 • Oprava zalamovania názvov položiek na tlačových zostavách.
 • Drobné úpravy.


Vlastný podpis emailu a nová tlačová zostava
mPOHODA bez limitov po novom až do 31.08.2020

20. 04. 2020

Verzia 4.2.2017

 • Aplikácia mPOHODA bez limitov je dostupná všetkým užívateľom po novom až do 31.08.2020 zadarmo.
 • Vlastné nastavenia podoby podpisu e-mailu.
 • Tlačová zostava Nevyfakturované položky.
 • Drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 4.2.2

 • Aplikácia mPOHODA po novom až do 31.08.2020 zadarmo.
 • Načítavanie EAN kódu fotoaparátom mobilného zariadenia.
 • Drobné opravy a optimalizácia.


mPOHODA do 31. 05. 2020 bez limitov

11. 03. 2020

Verzia 4.2.1.2011

 • Aplikácia mPOHODA bez limitov je dostupná všetkým užívateľom do 31.05.2020 zadarmo. Vyskúšajte si plnú verziu aplikácie.
 • Na karte Synchronizácia, na informačnej ploche sa zobrazujú aj doklady s pozastavenou synchronizáciou údajov.
 • Prenos výdajky do faktúry.
 • Prenos objednávky do výdajky.
 • Odosielanie dokladov na e-mail z dodacej adresy odberateľa.
 • Drobné úpravy.

Android & iOS verzia 4.2.1

 • Aplikácia mPOHODA do 31.05.2020 zadarmo.
 • Prenos výdajky do faktúry.
 • Prenos objednávky do výdajky.
 • Odosielanie dokladov na e-mail z dodacej adresy odberateľa.
 • Drobné úpravy a optimalizácia.


Predajky

16. 12. 2019

Verze 4.1.1951

 • Nová agenda Predajky
 • Vytváranie dokladov typu Vklad a Výber v agende Predajky
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.

Android & iOS verze 4.1

 • Nová agenda Predajky
 • Vytváranie dokladov typu Vklad a Výber v agende Predajky
 • Podpora eKasa tlačiarne FiskalPRO VX 675
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Optimalizácia pre iPhone X a novšie

13. 11. 2019

Verzia 4.0.1946

 • Drobné opravy.

Android & iOS verzia 4.0.2

 • Prispôsobenie aplikácie pre iPhone X a novšie.
 • Drobné opravy.


Nastavenie zaúčtovania dokladov

30. 10. 2019

Verzia 4.0.1944

 • Nastavenie spôsobu zaúčtovania dokladov v programe POHODA.*
 • Nová agenda Výdajky.*

*Zaúčtovanie dokladov importovaných z aplikácie mPOHODA a import výdajok je možné vykonať v release 12300 programu POHODA.

Android & iOS verzia 4.0

 • Nová agenda Výdajky.


Úprava zobrazenia QR kódu v e-maile

03. 10. 2019

Verzia 3.2.1940

 • V odoslaných e-mailoch sa používa text z agendy Odosielanie.
 • Upravené vkladanie QR kódu do e-mailu odoslanej faktúry.

Android & iOS verzia 3.2.3

 • V odoslaných e-mailoch sa používa text z agendy Odoslanie.
 • Upravené vkladanie QR kódu do e-mailu odoslanej faktúry.


Drobné vylepšenia

Web verzia 3.2.1936 & Android & iOS verzia 3.2.2

06. 09. 2019

 • Opravená tlač faktúr.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Šablóny

02. 09. 2019

Verzia 3.2.1936

 • Nová agenda Šablóny.
 • Možnosť pozastaviť synchronizáciu dokladov do programu POHODA.
 • QR kód v tele e-mailu odoslanej faktúry.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.

Android & iOS verzia 3.2.1

 • Nová agenda Šablóny.
 • Možnosť pozastaviť synchronizáciu dokladov do programu POHODA.
 • Pridaný filter do agendy Prijaté objednávky.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Drobné vylepšenia

17.07.2019

Verzia 3.1.1929

 • Prenos niektorých nastavení (platiteľ DPH, lehota splatnosti pohľadávok) z programu POHODA.
 • Zásoby s výrobnými číslami sa na doklad vkladajú vždy v množstve 1.
 • Zobrazenie najpoužívanejších kurzov mien vo vašej firme, na informačnej ploche.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.

Android & iOS verzia 3.1.

 • Zásoby s výrobnými číslami sa na doklad vkladajú vždy v množstve 1.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Cudzia mena

18.06.2019

Verzia 3.0.1925

 • Faktúry a objednávky v cudzej mene
 • Obmedzenie prístupu ku skladom
 • Nastavenie používania stredísk, činností a zákaziek vo firme.*
 • Tlačové zostavy v anglickom jazyku.
 • Hromadné rozbalenie detailov všetkých položiek dokladu.

*Nastavenie sa synchronizuje s programom POHODA, rel. 12200

Android & iOS verzia 3.0.

 • Faktúry a objednávky v cudzej mene.
 • Tlačové zostavy v anglickom jazyku.


Strediska a činnosti
QR platba (PAY by square)

21.02.2019

Verzia 2.5.1908

 • Import stredísk a činností z programu POHODA a ich použitie na dokladoch.
 • Tlač QR kódu (PAY by square) na faktúre.
 • Užívateľ, ktorý nie je administrátor nemôže sťahovať XML súbor v agendách Adresár a Cenník.
 • Poznámka na položke dokladu.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k prijatej objednávke.
 • Voliteľná tlač e-mailu užívateľa na tlačových zostavách.
 • Voliteľná tlač kódu a poznámky položky na tlačový zostavách.
 • Upravené načítavanie kontaktných a fakturačných údajov v adresári.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.

Android & iOS verzia 2.5.

 • Strediska a činnosti na dokladoch.
 • Tlač QR kódu (PAY by square) na faktúre.
 • Poznámka na položke dokladu.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k prijatej objednávke.
 • Načítavanie fakturačných údajov v adresári zo systému slovensko.digital, už aj podľa Firmy.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.


Drobné vylepšenia

17.01.2019

Verzia 2.4.2.1903

 • Opravené vytváranie názvu PDF súboru dokumentov.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.

Android & iOS verzia 2.4.2

 • Pri odoslaní dokumentu e-mailom sa vkladajú prednastavené údaje pre odoslanie.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.


Oprava generovania PDF

Android & iOS verzia 2.4.1

02. 01. 2019

 • Opravené zobrazenie náhľadu PDF vydanej faktúry pri neplátcovi DPH.


Obmedzenie prístupu užívateľa a automatické vypĺňanie fakturačných údajov
Odstraňovanie dokladov uzavretých údajovou uzávierkou

20.12.2018

Verzia 2.4.1851

 • Obmedzenie prístupu užívateľov k záznamom iných používateľov a k údajom na informačnej ploche.
 • Automatické vypĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách.
 • Skrývanie, resp. odstraňovanie synchronizovaných dokladov uzavretých v programe POHODA údajovou uzávierkou.
 • Synchronizácia zásob po celých skladoch.
 • Objednávka typu Trvalý doklad a možnosť zmeny stavu objednávky.
 • Ďalšie drobné opravy.

Android & iOS verzia 2.4

 • Automatické vypĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách.
 • Objednávka typu Trvalý doklad a možnosť zmeny stavu objednávky.
 • Optimalizácia synchronizácie.
 • Ďalšie drobné opravy.


Optimalizácia objednávok

22.10.2018

Verzia 2.3.1.1843

 • Nová karta Nevybavené objednávky na informačnej ploche.
 • Optimalizácia objednávok.

Android & iOS verzia 2.3.1

 • Optimalizácia objednávok.


Prijaté objednávky

08.10.2018

Verzia 2.3.1841

 • Agenda Objednávky.
 • Synchronizácia objednávok (import aj export) s programom POHODA.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k vydanej faktúre.
 • Drobné úpravy pre komplety a súpravy.

Android & iOS verzia 2.3.

 • Agenda Objednávky.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k vydanej faktúre.
 • Drobné úpravy pre komplety a súpravy.


Komplety a súpravy

16.08.2018

Verzia 2.2.1833

 • Import zásob typu Komplet a Súprava z programu POHODA.
 • Výpočet dostupného množstva pre komplety a súpravy.
 • Vkladanie kompletov a súprav do dokladov.
 • Voľba tlače položiek kompletov a súprav.

Android & iOS verzia 2.2.

 • Výpočet dostupného množstva pre komplety a súpravy.
 • Vkladanie kompletov a súprav do dokladov.


Vylepšenia na pozadí aplikácie

31.07.2018

Verzia 2.1.1831

 • Upravený vzhľad hlavnej a prenosovej agendy Cenník.
 • Pridaná možnosť zoradenia vybraných položiek v prenosovej agende Cenník.
 • Splatnosť faktúr obmedzená na 0 - 2000 dní.
 • Drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 2.1.

 • Významné vylepšenie jadra aplikácie.
 • Zmenená práca s dátumom a časom záznamov.
 • Splatnosť faktúr obmedzená na 0 - 2000 dní.


Stav zásob

31.05.2018

Verzia 2.0.1822

 • Cenník

  • Synchronizácia stavu zásob.*

  Upozornenie: V programe POHODA odporúčame vyčleniť pre synchronizované zásoby samostatný sklad. Predídete tak tomu, že v programe POHODA dôjde k vyskladneniu zásob predaných prostredníctvom aplikácie mPOHODA skôr, ako spustíte synchronizáciu údajov.

  • Kontrola stavu zásob pri vyskladnení.*
  • Zobrazovanie zásob iba skladom.*
  • Združovanie položiek.
  • V zozname položiek v agende Cenník sa zobrazuje sklad, ku ktorému je skladová zásoba priradená a je možné podľa skladu položky vyhľadávať.
  • Na detaile položky skladovej zásoby je vidieť celé členenie skladu.
  • Na doklad je možné vložiť len položky z cenníka s aktívnym odbytom.
  • Pri vkladaní položky z cenníka na doklad je možné priamo v prenosovej agende zadať vyskladňované množstvo.
 • Formy úhrady

  • Synchronizácia foriem úhrad z programu POHODA do aplikácie mPOHODA.*
  • Detail formy úhrady.
 • Adresár

  • Nastavenie formy úhrady odberateľovi.
  • Kontrola duplicity pri číslovaní odberateľov.
  • Pridaním príznaku Obmedzenie spracovania (v rámci GDPR) adrese v programe POHODA dôjde synchronizáciou údajov k odstráneniu záznamov v aplikácii mPOHODA.
  • Tlačová zostava Opis osobných údajov v adresári.
  • Nastavenie spracúvania osobných údajov.

*Nové funkcie sú dostupné vo verzii 11900 programu POHODA.

Android & iOS verzia 2.0.

 • Cenník

  • Synchronizácia stavu zásob.
  • Kontrola stavu zásob pri vyskladnení.
  • Zobrazovanie zásob iba skladom.
  • Združovanie položiek.
  • V zozname položiek v agende Cenník sa zobrazuje sklad, ku ktorému je skladová zásoba priradená.
  • Na detaile položky skladovej zásoby je vidieť celé členenie skladu.
  • Na doklad je možné vložiť len položky z cenníka s aktívnym odbytom.
  • Pri vkladaní položky z cenníka na doklad je možné priamo v prenosovej agende zadať vyskladňované množstvo.
 • Formy úhrady

  • Detail formy úhrady dostupný aj v iOS verzii.
 • Adresár

  • Nastavenie formy úhrady odberateľovi.
  • Kontrola duplicity pri číslovaní odberateľov.
 • Doklady

  • Nová záložka DPH obsahujúca rekapituláciu čiastok dokladu.


Prenos číselného radu na iné zariadenie

05.03.2018

Verzia 1.2.1809

 • Aktualizácia kódov bánk.
 • Rozšírenie údajov evidovaných pri odberateľovi.
 • Splatnosť faktúr podľa odberateľov.
 • Drobné opravy.
 • Nová agenda Formy úhrady.

Android & iOS verzia 1.2.

 • Prenos číselného radu z iného zariadenia na novo registrované zariadenie.
 • Rozšírenie údajov evidovaných pri odberateľovi.
 • Splatnosť faktúr podľa odberateľov.
 • Drobné opravy.
 • Zoznam foriem úhrady.


Prenos zmien na faktúrach z programu POHODA do aplikácie mPOHODA

28.12.2017

Verzia 1.1.1750

 • Prenos zmien vykonaných na už synchronizovaných faktúrach z programu POHODA do aplikácie mPOHODA.

Upozornenie: Prenos zmien vykonaných na synchronizovaných faktúrach do aplikácie mPOHODA je možný od verzie 11800 programu POHODA.

 • V sprievodcovi založením novej účtovnej jednotky v aplikácii mPOHODA, vyvolanom v programe POHODA, je možné označiť hotovostné pokladne a bankové účty na synchronizáciu.


Optimalizácia

15.11.2017

Verzia 1.0.1

 • Optimalizácia aplikácie pre iOS 11.
 • Jazyk aplikácie v AppStore nastavený na slovenský.


Dvojfázové prihlasovanie

17.10.2017

Verzia 1.0.1741

 • Dvojfázové prihlasovanie.
 • Zapamätanie si užívateľa a prehliadača.
 • Nová informačná plocha.
 • Komunikáciu medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA môžete spúšťať z príkazového riadku.*
 • Možnosť synchronizovať celý adresár z programu POHODA bez nutnosti označovať jednotlivé záznamy.*

*Nové funkcie sú dostupné vo verzii 11700 programu POHODA, kde sa dočítate viac informácií v pomocníkovi .Mobilné aplikácie

06. 10. 2017

Android & iOS verzia
1.0.0

 • Faktúry
 • Adresár
 • Cenník
 • Úhrady
 • Predajné ceny
 • Odosielanie e-mailom
 • Tlač
 • Synchronizácia s programom POHODA
 • Export