Novinky

Vývoj aplikácie mPOHODA stále prebieha. Na tejto stránke vás budeme informovať o novinkách pre všetky tri platformy - iOS, Android a Web.


Opravná verzia 15.1

16. 7. 2024

Verzia 15.1

 • Optimalizácia webového rozhrania aplikácie pre lepšie zobrazenie na všetkých zariadeniach.
 • Vylepšené vyhľadávanie v poli Krajina v agende Adresár.
 • Optimalizácia synchronizácie s programom POHODA.
 • Oprava automatickej fakturácie na šablóne.
 • Oprava synchronizácie úhrad prijatých faktúr.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 15.1

 • Ikony záložiek v agende Oznámenia novo zobrazujú počet neprečítaných správ.
 • Drobné opravy a optimalizácia.


Opravná verzia 15.0.1

14. 6. 2024

Android & iOS verzia 15.0.1

 • Oprava synchronizácie dát s API.


Oznámenia

13. 6. 2024

Verzia 15.0

 • Agenda Oznámenia.
 • Stĺpec Celkom bez DPH v hlavnom zozname dokladov.
 • Tlačové zostavy Pokladničná kniha a Súpis pokladničných dokladov.
 • Tlač dodacej adresy na tlačovej zostave Upomienka. 
 • Do QR kódu na platbu sa generuje aj meno príjemcu.
 • V prenosovej agende Adresár pridaný povel pre založenie novej adresy.
 • Nový vzhľad záložiek.
 • Nový vzhľad ikony pre vytváranie dokladu.
 • Import adresy do adresára je podporovaný prostredníctvom Open API. 
 • Pri importe vydanej faktúry, vydanej zálohovej faktúry a prijatej faktúry cez Open API, je možné nastaviť vlastný variabilný symbol. 
 • Vydané zálohové faktúry je možné pomocou Open API zlikvidovať bez väzby. 
 • Pre vydané zálohové faktúry a vydané faktúry je možné exportovať stav likvidácie konkrétnej faktúry, alebo aj všetkých faktúr pomocou Open API. 
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 15.0

 • Agenda Oznámenia.
 • Automatická synchronizácia údajov na mobilnom zariadení. 
 • Do QR kódu na platbu sa generuje aj meno príjemcu.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Opravná verzia 14.2.2

24. 4. 2024

Verzia 14.2.2

 • Pre neplatcov DPH opravená tlač čísla dokladu na výdavkovom pokladničnom doklade.
 • Oprava exportu daňových dokladů do programu POHODA.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android verzia 14.2.2

 • Oprava prihlasovania pre staršie verzie systému Android.


Opravná verzia 14.2.1

16. 4. 2024

Verzia 14.2.1

 • Opravený pád aplikácie pri prijatí pozvánky.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android verzia 14.2.1

 • Oprava prihlasovania pre staršie verzie systému Android.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Splatnosť záväzkov

9. 4. 2024

Verzia 14.2

 • Nastavenie splatnosti záväzkov jednotlivých obchodných partnerov v agende Adresár.
 • Do agendy API bolo doplnené zobrazenie stavu limitov.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 14.2

 • Nastavenie splatnosti záväzkov jednotlivých obchodných partnerov v agende Adresár.
 • Upravené odhlasovanie z aplikácie v offline režime.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Upozornenie: Od verzie 14.2 sú minimálne podporované verzie Android 6.0 a iOS 15.0.Opravná verzia 14.1.1

8. 1. 2024

Verzia 14.1.1

 • Oprava synchronizácie prijatých faktúr s väzbou na príkaz na úhradu.


Zmeny k 1. 1. 2024

18. 12. 2023

Verzia 14.1

 • Agenda Limity verzia Start.
 • Zmena počtu limitov vo verzii Start platná od 1. 1. 2024.
 • Upravený vzhľad detailu formy úhrady.
 • Upravený vzhľad detailu bankového účtu.
 • V agende Cenník je možné vyhľadávať podľa sadzieb DPH či stavu synchronizácie.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 14.1

 • Agenda Limity verzia Start.
 • Zmena počtu limitov vo verzii Start platná od 1. 1. 2024.
 • V agende Cenník je možné vyhľadávať podľa sadzieb DPH či stavu synchronizácie.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Opravná verzia 14.0.1

27. 11. 2023

Verzia 14.0.1

 • Pri zmazaní odberateľa zo šablóny nedochádza k pádu aplikácie.
 • Upravené zobrazenie hlavného menu vo variante Basic a Demo.
 • OpenAPI je dostupné vo variante mIČO.
 • Opravený prenos dokladov do už uloženého dokladu.


Prijaté faktúry

2. 11. 2023

Verzia 14.0

 • Prijaté faktúry.
 • Nastavenie vlastného spôsobu zaokrúhlenia na dokladoch vo verziách Basic a Pro.
 • Prenos likvidácii bez väzby a ďalších úhrad faktúr medzi aplikáciou mPOHODA a programom POHODA, je možné po novom ovplyvniť voľbou Synchronizácia úhrad v agende Nastavenie dokladov.
 • Pole Kurz meny bolo premiestnené do hlavičky formuláru dokladu.
 • Nová sekcia Platba na faktúrach a šablónach.
 • V prenosovej agende Faktúry na úhradu bol pridaný stĺpec Variabilný symbol.
 • Obchodným partnerom je možné v adresári nastaviť variabilný symbol pre fakturáciu.
 • Sledovanie zostatku hotovosti až pre päť vybraných pokladní.
 • Export a import dokladov prostredníctvom Open API.  
 • Na záložke Doklady v agende Cenník sa zobrazuje stav synchronizácie dokladu.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 14.0

 • Prijaté faktúry.
 • Nastavenie vlastného spôsobu zaokrúhlenia na dokladoch vo verziách Basic a Pro.
 • Nová záložka Platba na faktúrach a šablónach.
 • Rozšírený filter v agende Adresár.
 • Obchodným partnerom je možné v adresári nastaviť variabilný symbol pre fakturáciu.
 • Nová záložka Doklady v agende Adresár v aplikácii určenej pre systémy iOS.
 • Pridaná podpora čiarových kódov typu CODE a QR pri snímaní integrovanou kamerou zariadenia.
 • Pre zariadenia FiskalPRO zapracovaná funkčnosť odblokovanie eKasy nulovým dokladom.
 • Užívateľské nastavenie položiek v hlavnom menu.
 • Tip: Kliknutím na ikonu vedľa mena užívateľa v hlavnom menu, sa otvorí užívateľské nastavenie, kde je možné nastaviť vlastné poradie agend v menu.

 • Opravená tlač dodacej adresy na výdajke.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.
 • Upozornenie: Ak na API existuje faktúra prijatá uhradená pokladničným dokladom bude na mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 14.0.Oznámenie zmeny cien aplikácie mPOHODA

1. 9. 2023

Verzia 13.1.1

 • Oznámenie zmeny cien aplikácie mPOHODA platné od 1. 9. 2023.

Android & iOS verzia 13.1.1

 • Oznámenie zmeny cien aplikácie mPOHODA platné od 1. 9. 2023.


Oznámenie o zmene limitov v Start verzii

28. 8. 2023

Verzia 13.1

 • Oznámenie o zmene limitov vo verzii Start platných od 1. 1. 2024.

Android & iOS verzia 13.1

 • Oprava posielania položky bez DPH na eKasu.
 • Oznámenie o zmene limitov vo verzii Start platných od 1. 1. 2024.


Opravná verzia 13.0.4

9. 8. 2023

Android & iOS verzia 13.0.4

 • Oprava zadania množstva pri vyskladnení zásoby typu Šarža.
 • Oprava synchronizácie zásob a predajných cien.
 • Upozornenie: Z dôvodu stiahnutia kompletných informácií o zásobách a predajných cenách je vynútená synchronizácia dát, ktorá pri veľkom objeme dát môže byť časovo náročnejšia.Opravná verzia 13.0.2

30. 6. 2023

Verzia 13.0.2

 • Oprava synchronizácie zásob typu Výrobok s programom POHODA.


Daňové doklady

26. 6. 2023

Verzia 13.0

 • Daňové doklady k prijatým platbám zálohových faktúr.
 • Upozornenie: Pre synchronizáciu daňových dokladov vytvorených v aplikácii mPOHODA, je vyžadovaná verzia programu POHODA, rel. 13400 a vyššia.

 • Prihlásenie pomocou Účtu POHODA.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android verzia 13.0 & iOS verzia 13.0.1

 • Daňové doklady k prijatým platbám zálohových faktúr.
 • Prihlásenie pomocou Účtu POHODA.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.
 • Upozornenie: Ak existuje na API daňový doklad bude na mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 13.0.Šablóny pre zálohové faktúry

17. 5. 2023

Verzia 12.0

 • Šablóny pre zálohové faktúry.
 • Automatická fakturácia pre zálohové faktúry.  
 • Na šablónach je možné jednotlivým odberateľom nastaviť fixný variabilný symbol.
 • FAB ikona Uložiť a vystaviť pokladničný doklad pri uložení vydanej a zálohovej faktúry.  
 • Synchronizácia úhrad vydaných a zálohových faktúr s programom POHODA.
 • Upozornenie: Synchronizácia je možná od verzie 13400 programu POHODA.

 • Stĺpec Ulica a E-mail v agende Adresár.
 • Pole Konštantný symbol na vydaných a zálohových faktúrach.
 • Pridané pole Upozornenie v anglickom jazyku a Register v anglickom jazyku do agendy Nastavenie dokladov.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 12.0

 • Šablóny pre zálohové faktúry.
 • Na šablónach je možné jednotlivým odberateľom nastaviť fixný variabilný symbol.
 • Zobrazenie e-mailu v hlavnom zozname adries v Adresári.
 • Pridané pole Upozornenie v anglickom jazyku a Register v anglickom jazyku do agendy Nastavenie dokladov.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Opravná verzia 11.1.6

27. 3. 2023

Verzia 11.1.6

 • Drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 11.1.6

 • Optimalizácia synchronizácie predajných cien.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Opravná verzia 11.1.5

8. 3. 2023

Verzia 11.1.5

 • Opravené zobrazenie položiek pre zásoby typu Komplet a Súprava na faktúrach vytvorených automatickou fakturáciou.
 • Oprava prijatej úhrady pri prenose objednávky do predajky.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 11.1.5

 • Optimalizácia pre nové verzie aplikácii FiskalPRO.
 • Opravené zobrazenie položiek pre zásoby typu Komplet a Súprava na faktúrach vytvorených automatickou fakturáciou.
 • Oprava prijatej úhrady pri prenose objednávky do predajky.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Opravná verzia 11.1.4

16. 02. 2023

Verzia 11.1.4

 • Pridané nové menu Prehľady s agendou Rýchly prehľad, do ktorého boli presunuté vybrané karty z informačnej plochy.
 • Optimalizácia a opravy synchronizácie s programom POHODA.


Opravná verzia 11.1.3

2. 2. 2023

Verzia 11.1.3

 • Pridané upozornenie pri sťahovaní xml súboru.
 • Pridané upozornenie o zákaze práce s aplikáciou do všetkých nepodporovaných verzií prehliadačov.
 • Oprava vystavovania dokladu z detailu adresy v prípade vyplneného poľa Forma úhrady.
 • Oprava synchronizácie dokladov v prípade, že skladová zásoba v okamihu synchronizácie už nie je v programe POHODA na sklade.
 • Oprava synchronizácie foriem úhrady v prípade ich premenovania v programe POHODA.
 • Optimalizácia našepkávačov obchodných partnerov a zásob na dokladoch.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 11.1.3

 • Oprava vkladania zásob do dokladov pomocou fotoaparátu.
 • Oprava výpočtu súčtu položiek na viacstranovej tlačovej zostave Faktúra.
 • Optimalizácia synchronizácie predajných cien.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Opravná verzia 11.1.2

16. 01. 2023

Verzia 11.1.2

 • Optimalizácia synchronizácie údajov s programom POHODA.


Opravná verzia 11.1.1

06. 01. 2023

Verzia 11.1.1

 • Pri importe dokladov do programu POHODA, sa k skladovým zásobám už nedoplňujú zviazané zásoby.
 • V xml súbore, ktorý je ručne stiahnutý z cenníka, je opäť uvedený stav zásoby.


Opravná verzia 11.1

14. 12. 2022

Verzia 11.1

 • Podpora novej sadzby DPH 5% od 01.01.2023.
 • Dátum daňovej povinnosti na detaile dokladu, bol presunutý do formulára.
 • Pridané upozornenie na blížiace sa vypršanie platnosti licencie.
 • Oprava súčtu položiek na viacstránkových tlačových zostavách.
 • Zmazaním pokladne, alebo zrušením príznaku synchronizácie v programe POHODA, už dochádza k odstráneniu naviazaných dokladových číselných radov.
 • Oprava odosielania hromadných upomienok pre vydané a vydané zálohové faktúry s odberateľom bez väzby na adresár.
 • Oprava synchronizácie polí Záruka j. a Zár. doba s programom POHODA.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Upozornenie: Synchronizácia dokladov so sadzbou DPH 5%, bude podporovaná až od verzie programu POHODA, rel. 13300 a vyššia.

Android & iOS verzia 11.1

 • Podpora novej sadzby DPH 5% od 01.01.2023.
 • Dátum daňovej povinnosti na detaile dokladu, bol presunutý na záložku Hlavička.
 • Oprava súčtu položiek na viacstránkových tlačových zostavách.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Upozornenie: Ak existuje na API doklad, položka cenníka, alebo šablóna so sadzbou DPH 5%, bude na mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 11.1.Opravné doklady

29. 11. 2022

Verzia 11.0

 • Opravné doklady (dobropis a ťarchopis) k vydaným faktúram.
 • Storno vystavených predajok.
 • Do celkovej čiastky vydanej faktúry nevstupujú uplatnené zálohy.
 • Automatické nastavenie dátumu splatnosti na dokladoch s formou úhrady Hotovosť, podľa dátumu vystavenia.
 • Zobrazenie nákupnej a váženej nákupnej ceny, na detaile položky v cenníku.
 • Stĺpec Na úhradu vo vydaných a zálohových faktúrach.
 • Pre zahraničné adresy je možné do poľa IČO v adresári a na dokladoch, zadávať aj iné znaky ako čísla.
 • Opravené zobrazenie poľa Pokladňa na číselnom rade, pre výdavkové pokladničné doklady.
 • Opravené odosielanie kópie a skrytej kópie z hromadných upomienok.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Upozornenie: Pre synchronizáciu opravných a stornovacích dokladov vytvorených v aplikácii mPOHODA, je vyžadovaná verzia programu POHODA, rel. 13203 a vyššia.

Android & iOS verzia 11.0

 • Opravné doklady (dobropis a ťarchopis) k vydaným faktúram.
 • Storno vystavených predajok.
 • V hlavnom zozname adries v agende Adresár, sa zobrazujú okrem firmy aj meno a celá adresa.
 • V hlavnom zozname adries v agende Adresár, je možné vyhľadávať aj základe mena.
 • Do celkovej čiastky vydanej faktúry, nevstupujú uplatnené zálohy.
 • Automatické nastavenie dátumu splatnosti na dokladoch s formou úhrady Hotovosť, podľa dátumu vystavenia.
 • Zobrazenie nákupnej a váženej nákupnej ceny, na detaile položky v cenníku.
 • Pre zahraničné adresy je možné do poľa IČO v adresári a na dokladoch, zadávať aj iné znaky ako čísla.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Upozornenie: Ak existuje na API vydaná faktúra s odpočtom zálohy, opravný doklad(dobropis, alebo ťarchopis), alebo stornovaná predajka, bude na mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 11.0.Opravná verzia 10.2.1

29. 06. 2022

Verzia 10.2.1

 • Vynútenie aktualizácie mobilnej verzie na najnovšiu verziu, z dôvodu platnosti legislatívy od 1. júla 2022: Zaokrúhlenie dokladov v hotovosti na 5 centov.
 • Opravené prihlásenie rôznych užívateľov v rovnakom prehliadači.


Výdavkové pokladničné doklady a zaokrúhlenie dokladov v hotovosti na 5 centov

23. 06. 2022

Verzia 10.2

 • Výdavkové pokladničné doklady.
 • Upozornenie: Cez výdavkové pokladničné doklady nie je možné naskladňovať nové zásoby ani nová evidenčné čísla.

  Upozornenie: Pre stiahnutie nákupných cien, ktoré sa budú vkladať na výdavkové pokladničné doklady, vykonajte kompletnú synchronizáciu s programom POHODA. Nákupnú cenu pri textových položkách vytvorených v aplikácii mPOHODA, zadáte až na detaile položky na výdavkovom pokladničnom doklade.

 • Na základe novely zákona o cenách, zapracovaná funkčnosť zaokrúhlenia dokladov v hotovosti na 5 centov.
 • Upozornenie: Pre synchronizáciu dokladov so zaokrúhlením na 5 centov s programom POHODA, je vyžadovaná minimálna verzia POHODA rel. 13100.

 • Rozšírené filtrovanie v pokladničných dokladoch.
 • Doplnené upozornenie na nesplnenie náležitostí pre tlač platobného QR kódu.
 • Úprava výpočtu obratu na informačnej ploche.
 • Doklady s príznakom Synchronizácia s mPOHODA obsahujúce adresu bez väzby na adresár, je možné po novom v programe POHODA upravovať, resp. synchronizovať s aplikáciou mPOHODA.
 • V prípade, že je dátum zahájenia automatickej fakturácie nastavený na koniec mesiaca, generujú sa už faktúry vo všetkých mesiacoch správne, k poslednému dňu daného mesiaca.
 • Na faktúre vytvorenej na základe automatickej fakturácie sa už správne zobrazuje na tlačovej zostave bankový účet, pokiaľ je na faktúre nastavený.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácie.

Android & iOS verzia 10.2

 • Výdavkové pokladničné doklady.
 • Upozornenie: Cez výdavkové pokladničné doklady nie je možné naskladňovať nové zásoby ani nová evidenčné čísla.

  Upozornenie: Pre stiahnutie nákupných cien, ktoré sa budú vkladať na výdavkové pokladničné doklady, vykonajte kompletnú synchronizáciu s programom POHODA. Nákupnú cenu pri textových položkách vytvorených v aplikácii mPOHODA, zadáte až na detaile položky na výdavkovom pokladničnom doklade.

 • Na základe novely zákona o cenách, zapracovaná funkčnosť zaokrúhlenia dokladov v hotovosti na 5 centov.
 • Upozornenie: Pre synchronizáciu dokladov so zaokrúhlením na 5 centov s programom POHODA, je vyžadovaná minimálna verzia POHODA rel. 13100.

 • Rozšírené filtrovanie v pokladničných dokladoch.
 • Doplnené upozornenie na nesplnenie náležitostí pre tlač platobného QR kódu.
 • Do QR kódu sa ako dátum splatnosti vkladá dátum tlače faktúry.
 • Na iOS verzii opravené zobrazenie tlačidiel Zrušiť a Uložiť pri zdieľaní a ukladaní do súboru.
 • Na zariadeniach FiskalPRO A8 a N86, pri platbe kartou sa potvrdenie z platobného terminálu tlačí na jednom bločku spolu s eKasa údajmi.
 • Na zariadeniach FiskalPRO A8 a N86, pri platbe kartou bola upravená možnosť tlače dokladu, po uplynutí timeoutu operácie.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácie.

Upozornenie: Ak existuje na API existuje výdavkový pokladničný doklad, bude na mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 10.2.Adresa bez väzby

08. 03. 2022

Verzia 10.1

 • Možnosť zadať na doklad adresu bez väzby na adresár.
 • Prenos objednávky do predajky.
 • Rozšírené filtrovanie v ponukách.
 • Úprava nastavenia synchronizácie ponúk v agende Nastavenie dokladov.
 • Prenosový dialóg pre ponuky s možnosťou zrušiť pozastavenie synchronizácie ponuky.
 • Karta Ponuky na informačnej ploche.
 • Drobné úpravy filtra v predajkách a zálohových faktúrach.
 • Zmeny v agende Bankové účty (pridaný stĺpec so stavom synchronizácie, pole Názov premenované na Skratka, v poli Skratka nie je možné zadať viacej ako 4 znaky, bankový účet s duplicitným názvom nie je možné uložiť, možnosť zmazať nesynchronizované účty).
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 10.1

 • Možnosť zadať na doklad adresu bez väzby na adresár.
 • Prenos objednávky do predajky.
 • Rozšírené filtrovanie v ponukách.
 • Prenosový dialóg pre ponuky s možnosťou zrušiť pozastavenie synchronizácie ponuky.
 • Opravený pád aplikácie po zmazaní objednávky s väzbou na ponuku.
 • Nová záložka eKasa v agende Hardware pre eKasa zariadenia.
 • Medzi podporované eKasa zariadenia pridané zariadenie FiskalPRO N86.
 • Optimalizácia synchronizácie predajky vytlačenej na eKasu.
 • Drobné úpravy filtrov.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácie.

Upozornenie: V prípade, že na API existuje predajka s väzbou na prijatú objednávku, bude na mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 10.1.Opravná verzia 10.0.1

06. 01. 2022

Verzia 10.0.2201

 • Opravené načítanie zoznamu zálohových faktúr a predajok.
 • Opravené vyhľadávanie podľa čísla dokladu vo filtri v predajkách.


Ponuky

14. 12. 2021

Verzia 10.0

 • Agenda Ponuky.
 • Synchronizácia ponúk (import a export) s programom POHODA.

Upozornenie: Pre synchronizáciu ponúk vytvorených v aplikácii mPOHODA je vyžadovaná verzia programu POHODA, rel. 13000 a vyššia.

 • Záložka Popis v cenníku pre uvedenie stručného a podrobného popisu zásoby (aj anglicky) pre ponuky.
 • Nové filtre v zálohových faktúrach a v predajkách.
 • Stĺpec Splatnosť vo vydaných a zálohových faktúrach.
 • Import bankových účtov do programu POHODA.
 • Od verzie programu POHODA, rel. 13000 je možné v programe POHODA označiť k synchronizácii s mPOHODA, vydané faktúry a vydané zálohové faktúry.

Android & iOS verzia 10.0

 • Agenda Ponuky.
 • Záložka Popis v cenníku pre uvedenie stručného a podrobného popisu zásoby (aj anglicky) pre ponuky.
 • Nové filtre v zálohových faktúrach a v predajkách.
 • Stĺpec Splatnosť vo vydaných a zálohových faktúrach.
 • Opravené zachovanie strediska na doklade po jeho synchronizácii na API.
 • Už je možné editovať doklad so skladovými zásobami aj v offline režime.
 • Opravené vyhľadávanie položiek v prenosovej agende Cenník.


Opravná verzia 9.1.3

27. 10. 2021

Verzia 9.1.2142

 • Opravené vystavovanie faktúry zo šablóny, kedy sa premenná použitá v texte mení vo výslednej faktúre na mesiac december.

Android & iOS verzia 9.1.3

 • Opravené vystavovanie faktúry zo šablóny, kedy sa premenná použitá v texte mení vo výslednej faktúre na mesiac december.


Opravná verzia 9.1.2

21. 10. 2021

Android & iOS verzia 9.1.2

 • Oprava prevodu databázy spôsobená pri prechode na verziu 9.1.


Doplnenie funkčnosti k evidenčným číslam

21. 10. 2021

Verzia 9.1.2142

 • Používanie evidenčných čísel v aplikácii mPOHODA je naviazané na nastavenie volieb Evidencia výrobných čísel a Evidencia šarží v agende Globálne nastavenie v programu POHODA.  
 • Pokiaľ sú na položkách uvedené evidenčné čísla, tak po novom sú na doklade zobrazené aj vo variante Basic.
 • Výmenou evidenčného čísla nad položkou dokladu zostáva zachované množstvo uvedené na doklade.
 • Tlačidlá Použiť a Predvolené sú vo filtri v prenosových agendách Cenník a Evidenčné čísla pevne ukotvené.
 • Ďalšie drobné opravy v evidenčných číslach a filtrovanie.
 • Drobné optimalizácie.

Android & iOS verzia 9.1

 • Aplikáciu pre zariadenia Huawei bez služieb Google, je možné už sťahovať cez AppGallery.

Upozornenie: Pokiaľ máte na svojom Huawei mobilnom zariadení stále dostupnú aplikáciu Google Play, inštalujte mPOHODU aj naďalej iba z nej.
Aplikáciu mPOHODA sťahujte iba z oficiálnych zdrojov – Google Play, App Store alebo AppGallery. V prípade neoficiálnych inštalácií nemôžeme zaručiť ich správnu funkčnosť.

 • Používanie evidenčných čísel v aplikácii mPOHODA je naviazané na nastavenie volieb Evidencia výrobných čísel a Evidencia šarží v agende Globálne nastavenie v programu POHODA.  
 • Pokiaľ sú na položkách uvedené evidenčné čísla, tak po novom sú na doklade zobrazené aj vo variante Basic.
 • Ďalšie drobné opravy v evidenčných číslach a filtrovanie.
 • Drobné optimalizácie.


Evidenčné čísla

31. 08. 2021

Verzia 9.0.2135

 • Vkladanie evidenčných čísel na doklady.  
 • Tlač evidenčních čísel na dokladoch a dodacích listoch.  
 • Panel členenia zásob v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Rozšírené filtrovanie v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Nastavenie dátumu daňovej povinnosti na šablóne.
 • Zadávanie premenných do textov a dátumu daň. povinnosti na šablóne.
 • Zadávanie záruky na položkach dokladov.
 • Aplikácia mPOHODA ukončila podporu prehliadača Internet Explorer, pretože nespĺňa bezpečnostné štandardy.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 9.0

 • Vkladanie evidenčných čísel na doklady.  
 • Tlač evidenčních čísel na dokladoch a dodacích listoch.  
 • Panel členenia zásob v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Rozšírené filtrovanie v prenosovej agende Evidenčné čísla.  
 • Zadávanie záruky na položkach dokladov.
 • Oprava zobrazenia znaku cudzej meny v zozname dokladov.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Upozornenie: Ak bol na inom mobilnom klientovi vystavený doklad s evidenčným číslom, alebo na šablóne zadána premenná, bude na ďalšom mobilnom zariadení vyžadovaná aktualizácia aplikácie mPOHODA na verziu 9.0.Členenie zásob

08. 04. 2021

Verzia 8.6.2114

 • Panel členenia zásob v cenníku.
 • Rozšírené filtrovanie v cenníku.
 • V adresári je už možné zadať viac e-mailových adries v poli E-mail.
 • V XML dokladov sa už posiela element s Predajnou cenou.
 • Opravená tlač dlhého názvu firmy na tlačovej zostave Súpis faktúr.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 8.6

 • Panel členenia zásob v cenníku.
 • Rozšírené filtrovanie v cenníku.
 • V adresári je už možné zadať viac e-mailových adries v poli E-mail.
 • Ďalšie drobné opravy a optimalizácia.


Východisková agenda a predajná cena

22. 02. 2021

Verzia 8.5.2108

 • Východisková predajná cena užívateľa.
 • Východisková agenda užívateľa.
 • Drobné opravy.

Android & iOS verzia 8.5

 • Východisková predajná cena užívateľa.
 • Východisková agenda užívateľa.
 • Drobné opravy.


Drobné vylepšenia

01. 02. 2021

Verzia 8.4.2105

 • Optimalizácia.
 • Opravená chyba synchronizácie údajov, pokiaľ text obsahoval odriadkovanie.
 • Drobné opravy.

Android & iOS verzia 8.4

 • Optimalizácia.
 • Úpravy v predajkách pre zariadenie FiskalPRO A8.
 • Drobné opravy.


Podpora eKasa zariadenia FiskalPRO A8

18. 12. 2020

Verzia 8.3.2051

 • Záložka História na detaile šablóny.
 • Voľba užívateľa, pod ktorým sa budú generovať faktúry na základe automatickej fakturácie.
 • Automatický prepočet čiastok v pätičke po vykonaní zmien v hlavnom zozname faktúr a objednávok (zmazanie záznamu, úhrada faktúry).
 • Oprava tlače názvu krajiny na tlačových zostavách v angličtine.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 8.3

 • Podpora eKasa zariadenia FiskalPRO A8.
 • Oprava tlače názvu krajiny na tlačových zostavách v angličtine.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.


Zálohové faktúry

08. 12. 2020

Verzia 8.2.2050

 • Nová agenda Zálohové faktúry.
 • Odpočet zálohy z agend Zálohové faktúry a Faktúry.
 • Prenos zálohových faktúr do programu POHODA.
 • Vyskladňovanie do mínusu podľa jednotlivých skladov.
 • Presun informačného súhrnu z filtra do pätičky vo vydaných faktúrach a objednávkach.
 • Ukotvenie tlačidiel Predvolené a Použiť vo filtri.
 • Automatické nastavenie počtu záznamov na stránku.
 • Drobné úpravy filtra.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 8.2

 • Nová agenda Zálohové faktúry.
 • Odpočet zálohy z agend Zálohové faktúry a Faktúry.
 • Vyskladňovanie do mínusu podľa jednotlivých skladov.
 • Drobné úpravy filtra.
 • Ostatné drobné úpravy a optimalizácia.


Filter v agende objednávky

09. 11. 2020

Verzia 7.1.2046

 • Možnosť odoslania súpisu všetkých nezaplatených faktúr e-mailom pri vystavení upomienky.
 • Rozšírené filtrovanie v objednávkach.
 • Širšie stránky webovej aplikácie.
 • Drobné úpravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 7.1

 • Rozšírené filtrovanie v objednávkach.
 • Drobné úpravy a optimalizácia.


Hromadné vystavenie upomienok

12. 10. 2020

Verzia 7.0.2042

 • Hromadné vystavenie upomienok z faktúr. 
 • Rozšírené filtrovanie vo vydaných faktúrach.
 • V šablónach doplnená záložka Poznámky.
 • Nová zostava Súpis faktúr dostupná vo vydaných faktúrach.
 • Nová stránka pre komplexnú správu predplatného.

Android & iOS verzia 7.0

 • Ukladanie nastaveného filtra vo vydaných faktúrach.


Automatická fakturácia a upomienky

31. 08. 2020

Verzia 6.0.2036

 • Automatické generovanie vydaných faktúr na základe nadefinovanej šablóny.
 • Vystavenie upomienky k neuhradenej faktúre.
 • Opravené zalamovanie textu na tlačovej zostave.

Android & iOS verzia 6.0

 • Rozšírené filtrovanie vo vydaných faktúrach.
 • Opravené zalamovanie textu na tlačovej zostave.
 • Pridaný nový zvukový signál pri načítavaní EAN kódu fotoaparátom mobilného zariadenia, pokiaľ zásoba nie je nájdená.
 • Odoslanie námetu na zákaznícku podporu.


Predpredaj aplikácie mPOHODA

11. 08. 2020

Verzia 5.3.2033

 • Zakúpenie samostatnej licencie k aplikácii mPOHODA v predpredaji.
 • Upravené odriadkovania na tlačových zostavách.
 • Opravený chybný súčet položiek na faktúre v cudzej mene v PDF.

Android & iOS verzia 5.3

 • Zakúpenie samostatnej licencie k aplikácii mPOHODA v predpredaji.
 • Upravené odriadkovania na tlačových zostavách.
 • Odoslanie správy na zákaznícku podporu.
 • Opravený chybný súčet položiek na faktúre v cudzej mene v PDF.


Drobné vylepšenia

02. 07. 2020

Verzia 5.2.2027

 • Optimalizácia a drobné opravy.

Android & iOS verzia 5.2

 • Nová stránka O aplikácii.
 • Optimalizácia a drobné opravy.


Pokladničné doklady

11. 06. 2020

Verzia 5.1.2024

 • Nová agenda Pokladničné doklady.
 • Úhrada faktúry pokladničným dokladom.
 • Import výdajok z programu POHODA.
 • Platby stravnými lístkami v predajkách.
 • Možnosť vytvárať nové formy úhrady v aplikácii.
 • Oprava zalamovania názvov položiek na tlačových zostavách.
 • Drobné úpravy.

Android & iOS verzia 5.1

 • Nová agenda Pokladničné doklady.
 • Úhrada faktúry pokladničným dokladom.
 • Platby stravnými lístkami v predajkách.
 • Oprava zalamovania názvov položiek na tlačových zostavách.
 • Drobné úpravy.


Vlastný podpis emailu a nová tlačová zostava
mPOHODA bez limitov po novom až do 31.08.2020

20. 04. 2020

Verzia 4.2.2017

 • Aplikácia mPOHODA bez limitov je dostupná všetkým užívateľom po novom až do 31.08.2020 zadarmo.
 • Vlastné nastavenia podoby podpisu e-mailu.
 • Tlačová zostava Nevyfakturované položky.
 • Drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 4.2.2

 • Aplikácia mPOHODA po novom až do 31.08.2020 zadarmo.
 • Načítavanie EAN kódu fotoaparátom mobilného zariadenia.
 • Drobné opravy a optimalizácia.


mPOHODA do 31. 05. 2020 bez limitov

11. 03. 2020

Verzia 4.2.1.2011

 • Aplikácia mPOHODA bez limitov je dostupná všetkým užívateľom do 31.05.2020 zadarmo. Vyskúšajte si plnú verziu aplikácie.
 • Na karte Synchronizácia, na informačnej ploche sa zobrazujú aj doklady s pozastavenou synchronizáciou údajov.
 • Prenos výdajky do faktúry.
 • Prenos objednávky do výdajky.
 • Odosielanie dokladov na e-mail z dodacej adresy odberateľa.
 • Drobné úpravy.

Android & iOS verzia 4.2.1

 • Aplikácia mPOHODA do 31.05.2020 zadarmo.
 • Prenos výdajky do faktúry.
 • Prenos objednávky do výdajky.
 • Odosielanie dokladov na e-mail z dodacej adresy odberateľa.
 • Drobné úpravy a optimalizácia.


Predajky

16. 12. 2019

Verze 4.1.1951

 • Nová agenda Predajky
 • Vytváranie dokladov typu Vklad a Výber v agende Predajky
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.

Android & iOS verze 4.1

 • Nová agenda Predajky
 • Vytváranie dokladov typu Vklad a Výber v agende Predajky
 • Podpora eKasa tlačiarne FiskalPRO VX 675
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Optimalizácia pre iPhone X a novšie

13. 11. 2019

Verzia 4.0.1946

 • Drobné opravy.

Android & iOS verzia 4.0.2

 • Prispôsobenie aplikácie pre iPhone X a novšie.
 • Drobné opravy.


Nastavenie zaúčtovania dokladov

30. 10. 2019

Verzia 4.0.1944

 • Nastavenie spôsobu zaúčtovania dokladov v programe POHODA.*
 • Nová agenda Výdajky.*

*Zaúčtovanie dokladov importovaných z aplikácie mPOHODA a import výdajok je možné vykonať v release 12300 programu POHODA.

Android & iOS verzia 4.0

 • Nová agenda Výdajky.


Úprava zobrazenia QR kódu v e-maile

03. 10. 2019

Verzia 3.2.1940

 • V odoslaných e-mailoch sa používa text z agendy Odosielanie.
 • Upravené vkladanie QR kódu do e-mailu odoslanej faktúry.

Android & iOS verzia 3.2.3

 • V odoslaných e-mailoch sa používa text z agendy Odoslanie.
 • Upravené vkladanie QR kódu do e-mailu odoslanej faktúry.


Drobné vylepšenia

Web verzia 3.2.1936 & Android & iOS verzia 3.2.2

06. 09. 2019

 • Opravená tlač faktúr.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Šablóny

02. 09. 2019

Verzia 3.2.1936

 • Nová agenda Šablóny.
 • Možnosť pozastaviť synchronizáciu dokladov do programu POHODA.
 • QR kód v tele e-mailu odoslanej faktúry.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.

Android & iOS verzia 3.2.1

 • Nová agenda Šablóny.
 • Možnosť pozastaviť synchronizáciu dokladov do programu POHODA.
 • Pridaný filter do agendy Prijaté objednávky.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Drobné vylepšenia

17.07.2019

Verzia 3.1.1929

 • Prenos niektorých nastavení (platiteľ DPH, lehota splatnosti pohľadávok) z programu POHODA.
 • Zásoby s výrobnými číslami sa na doklad vkladajú vždy v množstve 1.
 • Zobrazenie najpoužívanejších kurzov mien vo vašej firme, na informačnej ploche.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.

Android & iOS verzia 3.1.

 • Zásoby s výrobnými číslami sa na doklad vkladajú vždy v množstve 1.
 • Ďalšie drobné vylepšenia a opravy.


Cudzia mena

18.06.2019

Verzia 3.0.1925

 • Faktúry a objednávky v cudzej mene
 • Obmedzenie prístupu ku skladom
 • Nastavenie používania stredísk, činností a zákaziek vo firme.*
 • Tlačové zostavy v anglickom jazyku.
 • Hromadné rozbalenie detailov všetkých položiek dokladu.

*Nastavenie sa synchronizuje s programom POHODA, rel. 12200

Android & iOS verzia 3.0.

 • Faktúry a objednávky v cudzej mene.
 • Tlačové zostavy v anglickom jazyku.


Strediska a činnosti
QR platba (PAY by square)

21.02.2019

Verzia 2.5.1908

 • Import stredísk a činností z programu POHODA a ich použitie na dokladoch.
 • Tlač QR kódu (PAY by square) na faktúre.
 • Užívateľ, ktorý nie je administrátor nemôže sťahovať XML súbor v agendách Adresár a Cenník.
 • Poznámka na položke dokladu.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k prijatej objednávke.
 • Voliteľná tlač e-mailu užívateľa na tlačových zostavách.
 • Voliteľná tlač kódu a poznámky položky na tlačový zostavách.
 • Upravené načítavanie kontaktných a fakturačných údajov v adresári.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.

Android & iOS verzia 2.5.

 • Strediska a činnosti na dokladoch.
 • Tlač QR kódu (PAY by square) na faktúre.
 • Poznámka na položke dokladu.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k prijatej objednávke.
 • Načítavanie fakturačných údajov v adresári zo systému slovensko.digital, už aj podľa Firmy.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.


Drobné vylepšenia

17.01.2019

Verzia 2.4.2.1903

 • Opravené vytváranie názvu PDF súboru dokumentov.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.

Android & iOS verzia 2.4.2

 • Pri odoslaní dokumentu e-mailom sa vkladajú prednastavené údaje pre odoslanie.
 • Ďalšie drobné vylepšenia.


Oprava generovania PDF

Android & iOS verzia 2.4.1

02. 01. 2019

 • Opravené zobrazenie náhľadu PDF vydanej faktúry pri neplátcovi DPH.


Obmedzenie prístupu užívateľa a automatické vypĺňanie fakturačných údajov
Odstraňovanie dokladov uzavretých údajovou uzávierkou

20.12.2018

Verzia 2.4.1851

 • Obmedzenie prístupu užívateľov k záznamom iných používateľov a k údajom na informačnej ploche.
 • Automatické vypĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách.
 • Skrývanie, resp. odstraňovanie synchronizovaných dokladov uzavretých v programe POHODA údajovou uzávierkou.
 • Synchronizácia zásob po celých skladoch.
 • Objednávka typu Trvalý doklad a možnosť zmeny stavu objednávky.
 • Ďalšie drobné opravy.

Android & iOS verzia 2.4

 • Automatické vypĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách.
 • Objednávka typu Trvalý doklad a možnosť zmeny stavu objednávky.
 • Optimalizácia synchronizácie.
 • Ďalšie drobné opravy.


Optimalizácia objednávok

22.10.2018

Verzia 2.3.1.1843

 • Nová karta Nevybavené objednávky na informačnej ploche.
 • Optimalizácia objednávok.

Android & iOS verzia 2.3.1

 • Optimalizácia objednávok.


Prijaté objednávky

08.10.2018

Verzia 2.3.1841

 • Agenda Objednávky.
 • Synchronizácia objednávok (import aj export) s programom POHODA.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k vydanej faktúre.
 • Drobné úpravy pre komplety a súpravy.

Android & iOS verzia 2.3.

 • Agenda Objednávky.
 • Tlač dodacieho listu vo formáte PDF k vydanej faktúre.
 • Drobné úpravy pre komplety a súpravy.


Komplety a súpravy

16.08.2018

Verzia 2.2.1833

 • Import zásob typu Komplet a Súprava z programu POHODA.
 • Výpočet dostupného množstva pre komplety a súpravy.
 • Vkladanie kompletov a súprav do dokladov.
 • Voľba tlače položiek kompletov a súprav.

Android & iOS verzia 2.2.

 • Výpočet dostupného množstva pre komplety a súpravy.
 • Vkladanie kompletov a súprav do dokladov.


Vylepšenia na pozadí aplikácie

31.07.2018

Verzia 2.1.1831

 • Upravený vzhľad hlavnej a prenosovej agendy Cenník.
 • Pridaná možnosť zoradenia vybraných položiek v prenosovej agende Cenník.
 • Splatnosť faktúr obmedzená na 0 - 2000 dní.
 • Drobné opravy a optimalizácia.

Android & iOS verzia 2.1.

 • Významné vylepšenie jadra aplikácie.
 • Zmenená práca s dátumom a časom záznamov.
 • Splatnosť faktúr obmedzená na 0 - 2000 dní.


Stav zásob

31.05.2018

Verzia 2.0.1822

 • Cenník

  • Synchronizácia stavu zásob.*

  Upozornenie: V programe POHODA odporúčame vyčleniť pre synchronizované zásoby samostatný sklad. Predídete tak tomu, že v programe POHODA dôjde k vyskladneniu zásob predaných prostredníctvom aplikácie mPOHODA skôr, ako spustíte synchronizáciu údajov.

  • Kontrola stavu zásob pri vyskladnení.*
  • Zobrazovanie zásob iba skladom.*
  • Združovanie položiek.
  • V zozname položiek v agende Cenník sa zobrazuje sklad, ku ktorému je skladová zásoba priradená a je možné podľa skladu položky vyhľadávať.
  • Na detaile položky skladovej zásoby je vidieť celé členenie skladu.
  • Na doklad je možné vložiť len položky z cenníka s aktívnym odbytom.
  • Pri vkladaní položky z cenníka na doklad je možné priamo v prenosovej agende zadať vyskladňované množstvo.
 • Formy úhrady

  • Synchronizácia foriem úhrad z programu POHODA do aplikácie mPOHODA.*
  • Detail formy úhrady.
 • Adresár

  • Nastavenie formy úhrady odberateľovi.
  • Kontrola duplicity pri číslovaní odberateľov.
  • Pridaním príznaku Obmedzenie spracovania (v rámci GDPR) adrese v programe POHODA dôjde synchronizáciou údajov k odstráneniu záznamov v aplikácii mPOHODA.
  • Tlačová zostava Opis osobných údajov v adresári.
  • Nastavenie spracúvania osobných údajov.

*Nové funkcie sú dostupné vo verzii 11900 programu POHODA.

Android & iOS verzia 2.0.

 • Cenník

  • Synchronizácia stavu zásob.
  • Kontrola stavu zásob pri vyskladnení.
  • Zobrazovanie zásob iba skladom.
  • Združovanie položiek.
  • V zozname položiek v agende Cenník sa zobrazuje sklad, ku ktorému je skladová zásoba priradená.
  • Na detaile položky skladovej zásoby je vidieť celé členenie skladu.
  • Na doklad je možné vložiť len položky z cenníka s aktívnym odbytom.
  • Pri vkladaní položky z cenníka na doklad je možné priamo v prenosovej agende zadať vyskladňované množstvo.
 • Formy úhrady

  • Detail formy úhrady dostupný aj v iOS verzii.
 • Adresár

  • Nastavenie formy úhrady odberateľovi.
  • Kontrola duplicity pri číslovaní odberateľov.
 • Doklady

  • Nová záložka DPH obsahujúca rekapituláciu čiastok dokladu.


Prenos číselného radu na iné zariadenie

05.03.2018

Verzia 1.2.1809

 • Aktualizácia kódov bánk.
 • Rozšírenie údajov evidovaných pri odberateľovi.
 • Splatnosť faktúr podľa odberateľov.
 • Drobné opravy.
 • Nová agenda Formy úhrady.

Android & iOS verzia 1.2.

 • Prenos číselného radu z iného zariadenia na novo registrované zariadenie.
 • Rozšírenie údajov evidovaných pri odberateľovi.
 • Splatnosť faktúr podľa odberateľov.
 • Drobné opravy.
 • Zoznam foriem úhrady.


Prenos zmien na faktúrach z programu POHODA do aplikácie mPOHODA

28.12.2017

Verzia 1.1.1750

 • Prenos zmien vykonaných na už synchronizovaných faktúrach z programu POHODA do aplikácie mPOHODA.

Upozornenie: Prenos zmien vykonaných na synchronizovaných faktúrach do aplikácie mPOHODA je možný od verzie 11800 programu POHODA.

 • V sprievodcovi založením novej účtovnej jednotky v aplikácii mPOHODA, vyvolanom v programe POHODA, je možné označiť hotovostné pokladne a bankové účty na synchronizáciu.


Optimalizácia

15.11.2017

Verzia 1.0.1

 • Optimalizácia aplikácie pre iOS 11.
 • Jazyk aplikácie v AppStore nastavený na slovenský.


Dvojfázové prihlasovanie

17.10.2017

Verzia 1.0.1741

 • Dvojfázové prihlasovanie.
 • Zapamätanie si užívateľa a prehliadača.
 • Nová informačná plocha.
 • Komunikáciu medzi programom POHODA a aplikáciou mPOHODA môžete spúšťať z príkazového riadku.*
 • Možnosť synchronizovať celý adresár z programu POHODA bez nutnosti označovať jednotlivé záznamy.*

*Nové funkcie sú dostupné vo verzii 11700 programu POHODA, kde sa dočítate viac informácií v pomocníkovi .Mobilné aplikácie

06. 10. 2017

Android & iOS verzia
1.0.0

 • Faktúry
 • Adresár
 • Cenník
 • Úhrady
 • Predajné ceny
 • Odosielanie e-mailom
 • Tlač
 • Synchronizácia s programom POHODA
 • Export