Pozvať firmu

*
*
*
*

Pozvánka bude odoslaná pod Vašim menom prostredníctvom aplikácie mPOHODA.

Ako odosielateľ pozvánky ste zodpovedný za obsah správy, správnosť e-mailovej adresy a súhlas adresáta s prijatím pozvánky.

E-mailová adresa adresáta bude použita výhradne na odoslanie pozvánky a v žiadnom prípade nebude slúžiť na reklamné alebo iné účely.