Prihlásenie - overenie kódu

Overovací kód na prihlásenie užívateľa do aplikácie mPOHODA je potrebné zadať, ak je aktívne tzv. dvojfázové prihlasovanie.

Overenie kódu

1. Nastavenie prihlásenia pomocou overovacieho kódu

Ak bolo v agende Heslo a spôsob prihlásenia aktivované tzv. dvojfázové prihlasovanie, je pri každom prihlásení užívateľa do aplikácie vyžadované zadanie overovacieho kódu.

Zapnutím voľby Zapamätať prehliadač si zvolený prehliadač pamätá overenie prihlásenie užívateľa do vypršania lehoty, po ktorú má tieto údaje uložené v pamäti. V praxi to znamená, že pri ďalšom prihlásení do webového rozhrania aplikácie mPOHODA v tomto prehliadači nebude od užívateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu.

2. Overenie prihlasovacieho kódu

V poli Overovací kód zadajte číselný kód a potvrďte ho zvolením Overiť. Ak je zadaný kód správný, dôjde k prihláseniu užívateľa do aplikácie mPOHODA.

Overovací kód užívateľ získá v závislosti na nastavenom spôsobe prihlásenia, tzn. buď prostredníctvom e-mailu, sms alebo aplikácie Google Authenticator.

Späť na začiatok