Sklady

Zoznam hlavných skladov vytvorených vo firme.

Sklady

Zoznam hlavných skladov obsahujúci zásoby, ktoré boli do aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA.

1. Zoznam skladov

Agenda Sklady obsahuje zoznam hlavných skladov, ktoré obsahujú zásoby uvedené v agende Cenník, kam boli tieto zásoby importované z programu POHODA.

Pri každom sklade je uvedená informácia o nastavení vyskladňovania zásob z daného skladu do mínusu. S týmto nastavením sa pracuje pri vkladaní skladových zásob z cenníka na doklady spôsobujúce skladový pohyb.

2. Vyskladňovanie do mínusu

Voľba Vyskladňovať do mínusu ovplyvňuje, či je možné do dokladov spôsobujúcich skladový pohyb vkladať zásoby v množstve, ktoré nie je aktuálne k dispozícii v požadovanom množstve.

Nastavenie sa týká zásob typu Karta a Výrobok. Zásobu typu Služba je možné vyskladňovať pod evidenčný stav aj v prípade, že je vyskladňovanie do mínusu zakázané. V prípade kompletov a súprav je množstvo vkladané do dokladu ovplyvnené možnosťou vyskladňovať do mínusu položky, ktoré danú zloženú zásobu tvoria.

Ak pracujete v programe POHODA s rezerváciami zásob, nepôjde v aplikácii mPOHODA vydať danú zásobu pod rezervované množstvo, a to ani v prípade povoleného vyskladňovania do mínusu.

3. Synchronizácia s programom POHODA

  • Do aplikácie mPOHODA sa automaticky spolu so synchronizovanými položkami cenníka prenáša aj informácia o hlavnom sklade, v ktorom sú tieto zásoby v programe POHODA začlenené.

  • Postup, ako v programe POHODA označiť zásobu na synchronizáciu a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.