eKasa

Tlač dokladov na eKasa tlačiarne

eKasa

V aplikácii mPOHODA je možné tlačiť na eKasa tlačiarne iba z mobilných zariadení. Tlač na eKasa tlačiareň je podporovaná iba z agendy predajky.

Z webového rozhrania aplikácie mPOHODA nie je možné tlačiť na eKasa tlačiareň.

1. Nastavenie systému pred začatím používania eKasy

Aby bolo možné tlačiť na eKasa tlačiareň, je potrebné vykonať niekoľko nastavení.

 • Vo webovom rozhraní aplikácie zadajte v agende Nastavene dokladov dátum od kedy budete používať eKasu.

  Dátum vystavenia dokladu, ktorý sa má tlačiť na eKasa tlačiareň, musí byť rovnaký a vyšší dátum, ako je dátum od kedy budete používať eKasu. Doklady so starším dátumom vystavenia, nebude možné vytlačiť na eKasa tlačiareň.

  Firmy, ktoré nemajú povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa si tento dátum musia vymazať a nechať dátumové pole prázdne.

 • Na mobilnom zariadení spustite aplikáciu mPOHODA SK.

 • V aplikácii vykonajte synchronizáciu.

 • V hlavnom menu otvorte agendu Hardware.

 • Na záložke Tlač v časti Východisková tlačiareň, vyberte zo zoznamu eKasa tlačiareň, ktorú chcete použiť. Nastavte IP adresu tlačiarne a TCP tlačiarne. V prípade, že chcete aby sa doklad automaticky vytlačil na eKasa tlačiareň po uložení, zapnite voľbu: Automatická tlač.

  Zoznam podporovaných eKasa tlačiarni pre tlač bločkov (z agendy predajky) je uvedený na webových stránkach firmy Stormware s.r.o. v sekcii eKasa tlačiarne pre mobilné zariadenia.

 • Nastavenie uložte.

2. Tlač na eKasa tlačiareň

Tlač na eKasa tlačiarne je možná len z mobilných verzii aplikácie mPOHODA.

Samotná tlač na eKasa tlačiareň sa vykonáva z agendy Predajky. Doklad je možné dvoma spôsobmi:

 • Automaticky po uložení dokladu - po uložení dokladu (Predajka, Vklad, Výber) sa automatický vykoná tlač na nastavenú eKasa tlačiareň. V tomto prípade je potrebné mať v mobilnej aplikácii v agende Harware, na záložke Tlač, zapnutú voľbu: Automatická tlač.

 • Ručne cez povel Vytlačiť - po uložení dokladu (Predajka, Vklad, Výber) je potrebné zvoliť povel Vytlačiť na detaile dokladu, alebo v zozname Predajok, v ponuke cez 3 bodky

Po ukončení tlače dokladu na eKasa tlačiareň, aplikácia mPOHODA načítava zo zariadenia dva údaje z eKasa tlačiarne.

 • UID - unikátny identifikátor dokladu - tento údaj sa ukladá na doklade na záložku eKasa a je potrebný v prípade vrátenia/storno dokladu, kedy sa tento údaj uvádza do poľa eKasa ref. ID, pri položke stornovacieho/vratného dokladu.

  UID je možné načítať z eKasa pokladne iba v prípade online dokladu, čiže dokladu, ktorý bol z eKasa tlačiarne poslaný na eKasu, pred tlačou dokladu a zároveň tento doklad dostal z eKasy UID.

 • OKP - overovací kód podnikateľa - tento údaj sa uklada na doklade na záložke eKasa a je potrebný v prípade vrátenia/storno dokladu, kedy sa tento údaj uvádza do poľa eKasa ref. ID, pri položke stornovacieho/vratného dokladu. OKP sa použije pri vrátení/storne ak pri pôvodnom doklade eKasa tlačiareň nedostala od eKasy UID a teda jednalo sa offline doklad.

3. Prehľad stavov tlače dokladu

Vo webovom rozhraní aplikácie a aj vo verzii pre mobilné zariadenia, je v zozname predajok a taktiež aj na ich detaile na záložke eKasa farebne rozlišovaný stav tlače na eKasu.

Prehľad stavov tlače na eKasu
IkonaStavPopis
Chyba tlače na eKasuChyba tlače na eKasuPri pokuse o tlač na eKasa tlačiareň došlo k chybe. Doklad je možné editovať alebo zmazať.
Vytlačené na eKasuVytlačené na eKasuTlač na eKasa tlačiareň prebehla v poriadku. Doklad nie je možné editovať alebo zmazať.
Nevytlačené na eKasuNevytlačené na eKasuDoklad zatiaľ nebol vytlačený na eKasa tlačiareň. Doklad je možné editovať alebo zmazať.

4. Uzávierky a operácie

V agende Predajky v mobilných verziách aplikácie sa na panely nástrojov nachádza dialóg, ktorý zobrazíte ťuknutím na 3 bodky a otvorí sa ponuka:

 • Denná priebežná X uzávierka - túto uzávierku je možné tlačiť priebežne počas dňa aj viac krát, ak potrebujete skontrolovať napríklad obrat.

 • Denná Z uzávierka - táto uzávierka nuluje obraty a môže sa vykonať iba 1 krát za daný deň.

 • Kópia posledného dokladu - vytlačí sa kópia naposledy vytlačeného dokladu.

 • Servisné informácie - vytlačí sa Servisná správa z eKasa tlačiarne, ktorá obsahuje údaje a nastavenia tlačiarne ako napríklad: voľný priestor, stav pokladnice, sériové číslo, nastavenia siete (IP adresa, brána, maska), sadzby DPH a nastavené druhy platieb.

5. Synchronizácia s programom POHODA

Pre korektný import dokladov, ktoré boli vytlačené na eKasa tlačiareň, je potrebné mať v programe POHODA zapnutú voľbu eKasa v Globálnom nastavení.

V prípade programu POHODA, ktorý má starší release ako 12400 (Január 2020), je potrebné pre korektný import dokladov, mať aj na PC z ktorého sa bude vykonávať synchronizácia s aplikáciou mPOHODA, nastavenú a zapnutú eKasa tlačiareň v agende: Nastavenie/Hardware.

Do programu POHODA sa nesynchronizujú predajky, ktoré majú stav tlače: Nevytlačené na eKasu alebo Chyba tlače na eKasu. Potom ako budú tieto doklady úspešné vytlačené na eKasa tlačiareň, dôjde k ich prenosu do programu POHODA. Odporúčame preto sledovať stav tlače jednotlivých dokladov.

Do programu POHODA sa prenášajú všetky doklady, ktoré majú stav Nevytlačené na eKasa a spadajú s dátum vystavenia pred dátum od kedy používajú eKasu.

Do programu POHODA sa neprenášajú doklady, ktoré majú stav Nevytlačené na eKasu, ale dátum vystavenia dokladu je rovnaký alebo väčší ako je dátum od kedy používajú eKasu.

Prehľad stavov tlače na eKasu a následný import do programu POHODA
Stav tlače v aplikácii mPOHODAImport do programu POHODA
Vytlačené na eKasuÁno
Nevytlačené na eKasuNie
Chyba tlače na eKasuNie

Firmy, ktoré nemajú povinnosť evidovať tržby v systéme eKasa (musia mať v Nastavení dokladov vymazaný dátum od kedy sa má používať eKasa), majú pri všetkých dokladoch Stav: Nevytlačené na eKasu a všetky tieto doklady sa synchronizáciou prenášajú do programu POHODA.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.