Položky dokladu

Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka.

Položky dokladu

1. Vloženie položky na doklad

Položku je možné na doklad vložiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • priamym zápisom položky

  Priamy zápis využijete pre zadanie položky neevidovanej v agende Cenník.

  Pre pridanie nového riadku položky zvoľte povel ikona Přidat položku Pridať položku. Na novo vzniknutý riadok sa prednastaví východiskový typ jednotkovej ceny a sadzba DPH uvedené v agende Nastavenie dokladov.

  Priamy zápis položky dokladu
 • výberom z našeptávača

  V zozname polí Kód a Položka sa ponúka päť najpredávanejších položiek evidovaných v agende Cenník. Zapísaním kódu, názvu položky, EAN alebo PLU kódu dochádza k vyhľadaniu položky v cenníku.

  Ponuka v našeptávači zodpovedá zoznamu TOP položiek uvedených na informačnej ploche. Ak ešte nie je vytvorený žiadny doklad, ponúka sa v našeptávači prvých 5 položiek z cenníka. Zoznam je ďalej ovplyvnený nastavením voľby Zobrazovať iba zásoby skladom.

  Vyhľadanie položky z cenníka cez našeptávač

  Vyhľadanie položky v cenníka podľa vyššie uvedených kritérií prebieha v obidvoch poliach Kód i Položka rovnako. Pre vyhľadanie položky napríklad podľa kódu preto nie je potrebné umiestňovať kurzor priamo do poľa Kód.

  Do dokladu je možné vložiť len položky, ktoré majú aktívny odbyt.

 • výberom zo zoznamu položiek cenníka

  Zvolením povelu ikona Pridať položku z cenníka Pridať položku z cenníka sa zobrazí zoznam položiek evidovaných v agende Cenník.

  povel Pridať položku z cenníka

  V zozname sú uvedené len tie položky, ktoré majú aktívny odbyt. Ponuka je ďalej závislá na nastavení voľby Zobrazovať iba zásoby skladom.

  Označením položky je možné priamo v prenosovej agende v poli Vložiť zadať množstvo, v ktorom si prajete preniesť položku na doklad. V poli sa automaticky nastaví hodnota uvedená na detaile položky cenníka v poli Množstvo.

  Zvolením povelu ikona Přenést Preniesť dôjde k vloženiu vybraných položek z cenníka na doklad v množstve zadanom v poli Vložiť.

  Prenos položiek z cenníka do dokladu

  V zozname je možné položky cez stĺpec Kód vyhľadávať i zadaním kódu EAN alebo PLU.

  Kliknutím na ikonu ikona Pridat položku z cenníka zobrazenú za názvom položky cenníka sa na novej záložke prehliadača zobrazí detailná informácia o položke.

  Pre prenos je možné vybrať aj viac položiek naraz.

  V mobilnej aplikácii je možné v prenosovej agende Cenník vyhľadať zásoby aj pomocou klávesnicovej čitačky.

 • vytvorením novej položky cenníka

  Priamo z dokladu je možné do cenníka pridať novú položku, a to prostredníctvom povelu Vytvoriť novú položku cenníka, ktorý sa nachádza v zozname pola Kód, resp. Položka.

  Vytvorenie novej položky cenníka z dokladu

  Po vyplnení evidenčnej karty sa informácia uloží do cenníka a zároveň sa položka vloží na práve editovaný doklad.

2. Typ jednotkovej ceny

Platcovia DPH musia pri každej položke určiť, či jednotková cena zahŕňa DPH alebo nie. Východisková hodnota sa pri položke nastaví v závislosti od nastavenia uvedeného v agende Nastavenie dokladov.

Typ jednotkovej ceny
 • Bez DPH - k jednotkovej cene bez DPH sa čiastka DPH dopočítava cez sadzbu DPH zdola.

 • S DPH - k jednotkovej cene s DPH sa čiastka DPH dopočítava cez koeficient, odvodený od zadanej sadzby DPH, zhora.

Späť na začiatok