Predajky

Agenda Predajky slúži na rýchle vystavenie predajného dokladu.

Predajky

1. Predajka

Ak nechcete na predávaný tovar alebo poskytované služby vystavovať pokladničný doklad alebo vydanú faktúru, potom je ideálnym riešením predajka.

 • V poli Forma úhrady sa zadáva forma, akou bolo za vystavenú predajku zaplatené. Východiskovou formou úhrady je V hotovosti.

 • Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom položky z cenníka. Priamo z dokladu je tiež možné do cenníka pridať novú položku. Detailné informácie k práci s položkou na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Množstvo, ktoré je možné pre skladové zásoby na doklad zadať, je ovplyvnené nastavením voľby Vyskladňovať do mínusu pri sklade, z ktorého daná zásoba pochádza.

 • Bližšie informácie o tom, ako na doklad vložiť odberateľa, resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sa dočítate v kapitole Práca s odberateľom na doklade, uvedenej v popise agendy Adresár.

 • Popis základných funkcii pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie a pod. je popísané v kapitole Všeobecné funkcie.

2. Vklad a výber

V agende Predajky je taktiež možné zadať doklad na vklad hotovosti do pokladne a výber hotovosti z pokladne.

Predajka typu Vklad
 • V poli Typ na detaile nového záznamu vyberte požadovaný druh dokladu - predajka, vklad, výber.

 • V hlavnom zozname dokladov sú potom od seba odlíšené jednotlivé typy ikonou:

  Predajka predajka

  Vklad vklad

  Výber výber

 • Pri záznamoch typu Vklad a Výber sa neuvádzajú položky.

 • Hodnota vkladu, resp. výberu sa zadáva na záložke Úhrady, kde vyberiete požadovanú hotovostnú formu úhrady a zapíšete hodnotu vkladu, resp. výberu do pola Prijaté.

 • Vklady a výbery je možné na eKasa tlačiareň tlačiť iba z mobilnej verzie aplikácie.

3. Storno a vrátenie

V agende Predajky momentálne nie je implementovaná funkčnosť na storno a vrátenie predajky.
Je ale možnosť vykonať storno a vrátenie ručne.

 • Pri storne a vrátení je nutné, aby pri danej položke bolo zadané záporné množstvo.

 • Pri zadaní mínusového množstva je potrebné pri položke zadať eKasa ref. ID alebo Typ vrátenia

Typ vrátenia je možné nastaviť na zásobe v programe POHODA (na záložke Doplnkové údaje) a synchronizáciou údajov sa tento údaj prenáša do aplikácie mPOHODA. Pri vložení položky v mínusovom množstve na doklad, sa potom automaticky nastaví Typ vrátenia.

4. Záložky

Úhrady

Spôsoby úhrady predajky, resp. čiastka vkladu alebo výberu sa zapisujú na záložku Úhrady.

Na novo vytvorenej predajke sa vo formulári a na záložke Úhrady v poli Forma úhrady nastaví forma uvedená v agende Nastavenie dokladov v poli Forma úhrady pre predajky. Ak Vám nevyhovuje táto forma, môžete ju jednoducho nahradiť vybratím inej formy. Forma úhrady zvolená vo formulári predajky sa prepíše aj na záložku Úhrady a opačne.

Pre doklad typu Vklad a Výber sa v zozname ponúkajú iba formy úhrady typu Hotovosť.

Pri formách úhrady typu Platobná karta a Stravný lístok je možné kliknutím na ikonu Rozbalenie detailu položky zobrazenú na konci hlavného riadku, zobraziť doplňujúcu informáciu k danej forme úhrady. Pre platobnú kartu sú tu uvedené informácie o platbe na platobný terminál. Pre stravný lístok je uvedená hodnota stravného lístka, na základe ktorej sa z prijatej hodnoty vypočíta čiastka Prijaté EUR.

Ďalšiu formu úhrady pridáte kliknutím na tlačidlo Pridať úhradu na predajku Pridať úhradu vo formulári predajky, alebo na záložke Úhrady. V poli Forma úhrady vyberte požadovanú formu a v poli Prijaté zadajte prijatú čiastku.

Pridaním novej úhrady sa v poli Forma úhrady ponúknu doposiaľ nepoužité formy úhrady.

Pre doklad typu Predajka sa nad zoznamom úhrad zobrazuje čiastka k úhrade, ktorú ešte zostáva zákazníkom doplatiť. Ak vám zákazník zaplatil väčšiu sumu, ako je celková tržba, zobrazí sa nad zoznamom úhrad hodnota k vráteniu.

Záložka Úhrady

Ak je na doklade typu Predajka uvedená iba jedna forma úhrady a od zákazníka ste prijali čiastku v hodnote predajky, stačí doklad uložiť bez uvedenia čiastky v poli Prijaté - aplikácia sama doplní čiastku podľa celkovej čiastky predajky.

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov súvisiacich s vystavenou predajkou. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s predajkou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Predajka. Poznámka interná je určená na zaznamenanie doplňujúcich údajov slúžiacich pre vnútorné potreby firmy.

Záložka Poznámky

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu. Teda kedy bol záznam vytvorený, kto ho editoval, kedy bol synchronizovaný.

Záložka História

eKasa

Na záložke eKasa je zobrazený stav tlače na eKasa tlačiareň. V prípade, že tlač prebehla v poriadku zobrazujú sa tu informácie o stave tlače a taktiež ktorý užívateľ a kedy vytlačil doklad na eKasa tlačiareň. V prípade úspešnej tlače sa tú zobrazujú eKasa údaje UID a OKP, ktoré je potrebné použiť v prípade vrátenia/storna. V prípade, že tlač neprebehla v poriadku, je na záložke uvedený popis chyby.

Záložka eKasa

Viac informácii o nastavení aplikácie mPOHODA pre možnosť tlače na eKasa tlačiareň, sa dočítate na stránke eKasa.

5. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

 • Predajky, vklady a výbery sa synchronizujú iba smerom z aplikácie mPOHODA do programu POHODA.

 • Pre import do programu POHODA vstupujú všetky záznamy, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať doklad a ak ich synchronizácia doposiaľ neprebehla. Doklady nie je potrebné v aplikacii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

 • V prípade, že používate tlač na eKasa tlačiareň, synchronizujú sa do programu POHODA iba tie doklady, ktoré boli úspešne vytlačené na eKasa tlačiareň. Predajky so stavom tlače: Nevytlačené na eKasu alebo Chyba tlače sa do programu POHODA neprenesú.

Vlastnosti synchronizácie

 • Forma úhrady uvedená na predajke musí byť v programe POHODA povolená na použitie v agende Predajky. Použitie formy úhrady na predajke sa v programe POHODA nastavuje v agende Zoznamy/Formy úhrady.

 • Číslo zákazky bude prenesené a naviazané iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už zavedená.

 • V programe POHODA sa naimportovanej predajke priradí predkontácia v závislosti na nastavení zaúčtovania v aplikácii mPOHODA.

 • Ďalšie podrobnosti o náležitostiach naimportovaného pokladničného dokladu sa dozviete v pomocníkovi programu POHODA.

Položky importovaného dokladu

 • Položky predajky, ktoré boli do cenníka aplikácie mPOHODA importované z programu POHODA sa importujú s väzbou na sklad a dochádza k ich vyskladneniu z príslušného skladu. Ostatné položky sa importujú ako textové.

 • Ak skladovej položky nie je dostatočné množstvo a nie je v programe POHODA povolené vyskladňovanie do mínusu, alebo ak nemá aktuálne prihlásený užívateľ právo na danú položku právo, nedôjde k naimportovaniu takejto predajky.

Späť na začiatok