Bankové účty

V agende Bankové účty sa evidujú bankové účty používané vo firme.

Bankové účty

1. Bankový účet

Nový bankový účet je možné do evidencie zadať buď priamym zápisom alebo prenosom z programu POHODA.

Nastavenie bankového účtu
 • Zadaním kódu banky sa automaticky vyplní názov banky a prípadne i SWIFT kód.

  Ak nepoznáte presný kód banky, môžete v poliach Kód banky, SWIFT a Názov banky vyhľadať bankovú inštitúciu podľa názvu banky.

 • Formát IBAN je povinný údaj, nakoľko na tlačovej zostave je povinné uvádzať bankový účet v tvare IBAN.

 • Zoznam bankových účtov, z ktorých je možné na vydanej a zálohovej faktúre vyberať je ovplyvnený nastavením Ponúkať účet na formulároch a dátumom zrušenia účtu.

  • Ak chcete, aby sa vybraný bankový účet už vôbec neponúkal k použitiu na faktúrach, ponechajte voľbu Ponúkať účet na formulároch nezaškrtnutú.

  • V prípade, že bankový účet už nepoužívate, ale chcete ho v ponuke účtov zachovať, zadajte dátum zrušenia účtu. Od tohto dňa sa bankový účet nebude ponúkať na dokladoch. Do dátumu zrušenia účtu je možné bankový účet používať.

 • Menu vyplňte pri devízových účtoch. Pre tuzemské účty nie je potrebné menu nastavovať.

 • Iba jeden bankový účet môže byť označený ako východiskový účet pre fakturáciu. Východiskový účet je potom zobrazený v agende Nastavenie dokladov. V zozname bankových účtov je takýto účet zvýraznený tučným písmom.

 • Pokiaľ záznam ešte nebol synchronizovaný, potom ho je možné odstrániť kliknutím na ikonu Odstrániť v hlavnom zozname bankových účtov.

  Bankové účty synchronizované s programom POHODA nie je možné v aplikácii mPOHODA zmazať. Zmazanie je potrebné vykonať v programe POHODA.

2. Synchronizácia s programom POHODA

 • Synchronizácia bankových účtov je obojsmerná. Bankové účty vytvorené v aplikácii mPOHODA sa synchronizujú do programu POHODA. Účet označený v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPOHODA sa prenesie do aplikácie mPOHODA.

 • Bankové účty nie je potrebné v aplikácii mPOHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

 • Postup, ako v programe POHODA označiť bankový účet k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Vlastnosti synchronizácie bankových účtov exportovaných z programu POHODA do aplikácie mPOHODA

 • Ak ste bankový účet vytvorili priamo v aplikácii mPOHODA a rovnaký účet následne synchronizujete, dôjde k ich vzájomnému prepojeniu v prípade, že sa obidva záznamy zhodujú v čísle účtu, kóde banky a názve a meny účtu.

 • Bankové účty synchronizované s programom POHODA nie je možné v aplikácii mPOHODA upravovať, s výnimkou polí IBAN, SWIFT a Názov banky - sú iba na čítanie.

Vlastnosti synchronizácie importovaných a exportovaných bankových účtov

 • Zmeny na synchronizovaných bankových účtoch je potrebné vykonávať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov potom dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPOHODA.

 • Ak zrušíte v programe POHODA príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu bankového účtu i v aplikácii mPOHODA. Ak však bol účet v aplikácii mPOHODA už použitý, nedôjde k jeho odstráneniu, ale účet sa ďalej nebude ponúkať na dokladoch.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.