Bankové účty

V agende Bankové účty sa evidujú bankové účty používané vo firme.

Bankové účty

1. Bankový účet

Nový bankový účet je možné do evidencie zadať buď priamym zápisom alebo prenosom z programu POHODA.

Nastavenie bankového účtu
 • Zadaním kódu banky sa automaticky vyplní názov banky a prípadne i SWIFT kód.

  Ak nepoznáte presný kód banky, môžete v poliach Kód banky, SWIFT a Názov banky vyhľadať bankovú inštitúciu podľa názvu banky.

 • Zoznam bankových účtov, z ktorých je možné na vydanej faktúre vyberať je ovplyvnený nastavením Ponúkať účet na formulároch a dátumom zrušenia účtu.

  • Ak chcete, aby sa vybraný bankový účet už vôbec neponúkal k použitiu na faktúrach, ponechajte voľbu Ponúkať účet na formulároch nezaškrtnutú.

  • V prípade, že bankový účet už nepoužívate, ale chcete ho v ponuke účtov zachovať, zadajte dátum zrušenia účtu. Od tohto dňa sa bankový účet nebude ponúkať na dokladoch. Do dátumu zrušenia účtu je možné bankový účet používať.

 • Iba jeden bankový účet môže byť označený ako východiskový účet pre fakturáciu. Východiskový účet je potom zobrazený v agende Nastavenie dokladov. V zozname bankových účtov je takýto účet zvýraznený tučným písmom.

 • Bankové účty nie je možné v aplikácii mPOHODA mazať.

2. Synchronizácia s programom POHODA

 • Bankové účty je možné synchronizáciou exportovať z programu POHODA do aplikácie mPOHODA. Počas následných synchronizácií sú potom prenášané zmeny na týchto účtoch vykonané na strane programu POHODA.

 • Postup, ako v programe POHODA označiť bankový účet k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

 • Ak ste bankový účet vytvorili priamo v aplikácii mPOHODA a rovnaký účet následne synchronizujete, dôjde k ich vzájomnému prepojeniu v prípade, že sa obidva záznamy zhodujú v čísle účtu, kóde banky a názve účtu.

 • Ak zrušíte v programe POHODA príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu bankového účtu i v aplikácii mPOHODA. Ak však bol účet v aplikácii mPOHODA už použitý, nedôjde k jeho odstráneniu, ale účet sa ďalej nebude ponúkať na dokladoch.

Späť na začiatok