Činnosti

V agende Činnosti sa evidujú činnosti používané vo firme.

Činnosti

1. Činnosť

Nastavenie činnosti
 • Činnosti nie je možné v aplikácii mPOHODA upravovať ani mazať.

  Ak chcete zoznam rozšíriť o novú činnosť, alebo zmeniť existujúcu činnosť, vykonajte danú zmenu v programe POHODA a spustite synchronizáciu údajov. Rovnakým spôsobom vykonáte aj odstránenie činnosti zo zoznamu.

  Nezabudnite všetky úpravy synchronizovať aj na svoje mobilné zariadenia, aby ste pracovali vždy s aktuálnymi záznamami.

  Zmazaním činnosti v programe POHODA dôjde synchronizáciou údajov k jej odstráneniu na všetkých dokladoch v aplikácii mPOHODA, kde bola daná činnosť použitá.

 • Činnosť sa zadáva vo formulári dokladu a vzťahuje sa potom ku všetkým položkám dokladu. Činnosť pre položky, ktoré sú iného druhu činnosti ako je činnosť hlavná, sa vyberá priamo na detaile položky.

  Pole pre výber činnosti je vo formulári a na položke dokladu viditeľné iba, ak boli činnosti do firmy importované z programu POHODA.

 • Na novo založený doklad sa do formulára vkladá východisková činnosť priradená užívateľovi v agende Užívatelia.

 • Jednotlivým odberateľom je možné v agende Adresár nastaviť rôzne činnosti. Vložením odberateľa na doklad sa potom automaticky nastaví aj odberateľovi priradená činnosť.

2. Záložky

Doklady

Záložka obsahuje zoznam dokladov, na ktorých bola daná činnosť použitá.

 • V záhlaví záložky sa zobrazuje celkový počet vystavených dokladov.

 • Na záložke je možné vyhľadávať podľa typu dokladu.

 • Kliknutím na číslo dokladu sa otvorí detail príslušného dokladu.

3. Synchronizácia s programom POHODA

 • Do exportu činností sú vždy zahrnuté všetky záznamy. Nie je potrebné ich je v programe POHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

Späť na začiatok