Činnosti

V agende Činnosti sa evidujú činnosti používané vo firme.

Činnosti

1. Činnosť

Nastavenie činnosti
 • V aplikácii mPOHODA možno pracovať iba s činnosťami importovanými z programu POHODA a nie je možné ich v aplikácii upravovať ani mazať.

  Ak chcete zoznam rozšíriť o novú činnosť, alebo zmeniť existujúcu činnosť, vykonajte danú zmenu v programe POHODA a spustite synchronizáciu údajov. Rovnakým spôsobom vykonáte aj odstránenie činnosti zo zoznamu.

  Nezabudnite všetky úpravy synchronizovať aj na svoje mobilné zariadenia, aby ste pracovali vždy s aktuálnymi záznamami.

  Zmazaním činnosti v programe POHODA dôjde synchronizáciou údajov k jej odstráneniu na všetkých dokladoch v aplikácii mPOHODA, kde bola daná činnosť použitá.

 • Činnosť sa zadáva vo formulári dokladu a vzťahuje sa potom ku všetkým položkám dokladu. Činnosť pre položky, ktoré sú iného druhu činnosti ako je činnosť hlavná, sa vyberá priamo na detaile položky.

 • Na novo založený doklad sa do formulára vkladá východisková činnosť priradená užívateľovi v agende Užívatelia.

 • Jednotlivým odberateľom je možné v agende Adresár nastaviť rôzne činnosti. Vložením odberateľa na doklad sa potom automaticky nastaví aj odberateľovi priradená činnosť.

2. Záložky

Doklady

Záložka obsahuje zoznam dokladov, na ktorých bola daná činnosť použitá.

 • V záhlaví záložky sa zobrazuje celkový počet vystavených dokladov.

 • Na záložke je možné vyhľadávať podľa typu dokladu.

 • Kliknutím na číslo dokladu sa otvorí detail príslušného dokladu.

3. Synchronizácia s programom POHODA

 • Do exportu činností sú vždy zahrnuté všetky záznamy. Nie je potrebné ich je v programe POHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.