Číselné rady - úvod/odporúčania

V agende Číselné rady sa definuje základná šablóna číselných radov, z ktorých potom systém automaticky vytvára číselne rady pre jednotlivé typy dokladov.

Videonávod: Nastavenie číselných radov

Pri definovaní číselného radu rozlišujeme dve úrovne - šablónu číselného radu a dokladový číselný rad.

Šablóna číselného radu sa nepriraďuje k dokladom, ale slúži iba ako vzor určujúci predvolený formát nastavení dokladových radov. Až z dokladového číselného radu je odvodzované číslo, ktoré je priradené dokladu pri jeho vytvorení.

Pokiaľ vo vašej firme používate jednoduchý systém číselných radov, kedy rady dokladov sa odlišujú iba napríklad rozlíšením typu dokladu, stačí vám v aplikácii mPOHODA správne nastaviť šablónu číselného radu a o nič viac sa už nemusíte starať. Aplikácia za vás bude jednotlivé dokladové rady pre všetky budúce kalendárne obdobia generovať sama.

1. Odporúčania pre rýchle nastavenie

Nastavenie číselných radov pripravíte veľmi jednoducho. Stačí vykonať týchto niekoľko krokov:

 • V agende Číselné rady kliknutím na povel Nový záznam Nový záznam na stránke Šablóny číselných radov založte novú šablónu.

 • Nová šablóna číselných radov má základné nastavenia a formát číselného radu predpripravený.

 • Číselné rady sa podľa typu použitia rozlišujú na offline a online. Tým je určené či je, alebo nie je možné, doklady vystavovať na mobilných zariadeniach aj bez pripojenia k internetu.

  Pokiaľ vám predvolené nastavenie offline použitia číselných radov nevyhovuje, prepnite šablónu do online režimu.

  Detailné rozlíšenie typu použitia je popísané v kapitole Použitie číselných radov.

 • Pole Platnosť do doporučujeme ponechať prázdne. Tým si zaistíte, že dokladové číselné rady sa budú pre nadchádzajúce roky zo šablóny vytvárať automaticky pri vystavení prvého dokladu v novom kalendárnom období.

 • Predvolený formát šablóny číselného radu v sebe nesie označenie roku, dokladu, užívateľa, zariadenia a päťmiestne poradové číslo, resp. iba roku, dokladu a poradového čísla v prípade online použitia radu.

 • Uložením takto pripravenej šablóny číselných radov sa automaticky vygenerujú dokladové číselne rady pre jednotlivé typy dokladov, pre aktuálny kalendárny rok.

  Šablóny číselných radov

  O dokladové rady pre nasledujúce roky sa nemusíte starať ani v budúcich obdobiach. Aplikácia mPOHODA pre vás každý nový rok v prípade potreby pripraví príslušné dokladové číselné rady.

Po dokončení nastavenia číselných radov, vykonajte na všetkých mobilných zariadeniach synchronizáciu údajov.

2. Použitie číselného radu

Typ použitia číselného radu určuje, či bude možné na mobilných zariadeniach bez pripojenia k internetu vystavovať doklady. Tým sa taktiež definujú niektoré prvky, ktoré musia byť obsiahnuté vo formáte číselného radu.

Offline použitie

 • Povinnou náležitosťou formátu offline číselného radu sú premenné užívateľ a zariadenie.

 • Vďaka tomu má každý užívateľ pre každé používané zariadenie vlastný číselný rad a je možné tak na mobilných zariadeniach vystavovaným dokladom priraďovať číslo i v prípade práce bez pripojenia k internetu.

Offline číselné rady

Online použitie

 • Súčasťou formátu online číselného radu nemusia byť premenné užívateľ a zariadenie, čo znamená, že všetci užívatelia na všetkých zariadeniach, vrátane webového rozhrania, používajú jeden spoločný číselný rad.

 • Aby mohlo byť zabezpečené kontinuálne číslovanie dokladov, nie je možné na mobilných zariadeniach v takom prípade vystavovať doklady v režime bez pripojenia k internetu. Doklady s online číselným radom je možné vytvárať iba v prípade, že je mobilné zariadenie pripojené k internetu a je dostupný server mPOHODA.

 • Aj v prípade, kedy súčasťou online číselného radu sú premenné užívateľ, resp. užívateľ a zariadenie, je na mobilných zariadeniach povolené vytváranie dokladov iba v režime pripojenia k internetu.

Online číselné rady

3. Vlastný formát číselného radu

Ak vám predvolený formát šablóny číselných radov nevyhovuje, môžete si ho upraviť podľa svojich potrieb.

Ako upraviť formát číselného radu sa dozviete v kapitole Číselné rady - nastavenie vlastného formátu a ďalšie informácie k dokladovým číselným radom, číslovanie dokladov a prenosu číselných radov medzi mobilnými zariadeniami sa dočítate v kapitole Číselné rady - pokročilé nastavenie.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.