Hardware

Mobilná aplikácia mPOHODA je kompatibilná s eKasa tlačiarňou, vďaka čomu je možný aj predaj v teréne.

Nastavenie hardware

Doplnky k aplikácii mPOHODA sa nastavujú v aplikácii nainštalovanej na mobilnom zariadení v agende Hardware.

1. Tlač

Aplikácia mPOHODA umožňuje tlač dokladov na eKasa tlačiareň prepojenú s mobilným zariadením prostredníctvom WiFi a podporuje tlač, resp. zdieľanie a odosielanie e-mailom dokumentov vo formátu PDF. Nastavenie tlače vykonáte na záložke Tlač.

V zoznamu poli Východisková tlačiareň sú uvedené možnosti pre PDF tlač a podporovaná eKasa tlačiareň, ktorú je možné prepojiť s vaším mobilným zariadením.

Ak uprednostňujete formát PDF, nastavte ako východiskovú tlačiareň PDF: Zobraziť alebo PDF: Zdieľať PDF. Vyvolaním tlače sa zobrazí zoznam aplikácii pre zobrazenie PDF zostavy, resp. jej zdieľanie či odoslanie e-mailom. Voľba PDF: Zdieľať PDF, je dostupná iba vo verzii pre systém Android.

Vo verzii pre systém iOS je k dispozícii taktiež voľba PDF: Odoslať na e-mail, ktorá slúži k odoslaniu tlačovej zostavy vo formáte PDF e-mailom.

Ďalšou možnosťou vykonania tlače je TCP: Sieťová tlačiareň. Pre úspešne prepojenie s tlačiarňou zadajte doplňujúce informácie o tlačiarni.

Ak má tlač prebehnúť okamžite po uložení dokladu, aktivujte automatickú tlač. Ak nie je automatická tlač povolený alebo v prípade opakovanej tlače vyvoláte tlač, zdieľanie dokumentu alebo jeho odoslanie e-mailom priamo na doklade, a to použitím príslušného povelu Náhľad (iba android verzia), Vytlačiť, Zdieľať alebo Odoslať e-mailom (iba iOS verzia) v menu tri bodky v hlavnom zozname dokladov na príslušnom doklade alebo na detaile dokladu.

Zoznam podporovaných eKasa tlačiarni je uvedený na webových stránkach firmy Stormware s.r.o. v sekcii eKasa tlačiarne pre mobilné zariadenia.

2.Čítačka

Ako čítačku je možné využiť fotoaparát vášho mobilného zariadenia. V tomto prípade je potrebné na záložke čítačka zapnúť používanie tohoto doplnku. Pre vloženie zásob na doklad pomocou vyhľadávania cez EAN kód otvorte prenosovú agendu Cenník zvolením povelu Pridať položku z cenníka, na detaile dokladu, na záložke Položky. Tu aktivujte snímanie kliknutím na ikonu Načítanie EAN kódu, naskenujte jednotlivé čiarové kódy a následne potvrďte prenos zásob z cenníka na doklad.

Späť na začiatok