Hotovostné pokladne

V agende Hotovostné pokladne sa evidujú pokladne používané vo firme.

Hotovostné pokladne

1. Hotovostná pokladňa

Novú hotovostnú pokladňu je možné do evidencie zadať iba prenosom z programu POHODA.

Nastavenie hotovostnej pokladne
 • Zoznam hotovostných pokladní, z ktorých je možné na vydanej faktúre, zálohovej faktúre a pokladničnom doklade vyberať, je ovplyvnený nastavením Ponúkať pokladňu na formulároch a dátumom zrušenia pokladne.

  • Ak chcete, aby sa vybraná hotovostná pokladňa už vôbec neponúkala k použitiu na faktúrach a pokladničných dokladoch, ponechajte voľbu Ponúkať pokladňu na formulároch nezaškrtnutú.

  • V prípade, že hotovostnú pokladňu už nepoužívate, ale chcete ju v ponuke pokladní zachovať, zadajte v programe POHODA dátum zrušenia pokladne a vykonajte synchronizáciu údajov. Od tohto dňa sa pokladňa nebude ponúkať na dokladoch. Do dátumu zrušenia pokladne je možné hotovostnú pokladňu používať.

 • Iba jedna hotovostná pokladňa môže byť označená ako východisková pokladňa. Východisková pokladňa je potom zobrazená v agende Nastavenie dokladov.

 • Jednotlivým hotovostným pokladniam je možné nastaviť sledovanie stavu pokladne a doplniť počiatočný stav. Tieto údaje následne ovlyvňujú kartu Stav pokladne v agende Rychlý prehľad.

  Počiatočný stav odporúčame zadať k 1.1. aktuálneho roku, alebo k dátumu zahájenia práce v aplikácii mPOHODA.

 • Hotovostné pokladne nie je možné v aplikácii mPOHODA mazať.

2. Pokladničné doklady

 • Pokladničnému dokladu sa priraďuje pokladňa uvedená v zozname hotovostných pokladní, tzn. pokladní synchronizovaných s programom POHODA.

 • Tieto pokladničné doklady sa potom synchronizáciou importujú do programu POHODA, kde dochádza k ich zaúčtovaniu.

  Podmienkou úspešného importu je, že hotovostná pokladňa k dátumu vystavenia pokladničného dokladu v programe POHODA existuje a nie je zrušená.

 • Ak nie sú údaje z vašej firmy synchronizované s programom POHODA, je možné v aplikácii mPOHODA vytvárať pokladničné doklady i bez uvedenia hotovostnej pokladne. Na pokladničnom doklade sa použije tzv. univerzálna pokladňa (na doklade nie je vidieť). Import takéhoto pokladničného dokladu do programu POHODA nie je možný.

3. Synchronizácia s programom POHODA

 • Hotovostné pokladne je možné synchroznizáciou exportovať z programu POHODA do aplikácie mPOHODA. Počas následných synchronizácií sú potom prenášené zmeny na týchto pokladnich vykonané na strane programu POHODA.

 • Postup, ako v programe POHODA označiť hotovostnú pokladňu k synchronizácii a ako synchronizáciu spustiť je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

 • Ak zrušíte v programe POHODA príznak synchronizácie s aplikáciou mPOHODA alebo záznam odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k odstráneniu hotovostnej pokladne i v aplikácii mPOHODA. Ak však bola pokladňa v aplikácii mPOHODA už použitá, nedôjde k jej odstráneniu, ale pokladňa sa ďalej nebude ponúkať na dokladoch.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.