Odosielanie

Agenda Odosielanie slúži na nastavenie textu vkladaného ako obsah e-mailu odosielaného z aplikácie mPOHODA.

OBSAH

  1. Odosielanie
Odosielanie

1. Odosielanie

  • Text e-mailu sa vkladá do obsahu e-mailu pri elektronickom odosielaní dokladu.

    V texte nie je potrebné uvádzať názov firmy - vloží sa automaticky.

  • Ak chcete kópiu e-mailu zaslať ešte ďalšiemu príjemcovi, uveďte jeho e-mailovú adresu v poli Kópia e-mailu.

  • E-mailovú adresu príjemcu, ktorý má obdržať tzv. skrytú kópiu, zadajte v poli Skrytá kópia e-mailu.

Späť na začiatok