Odosielanie

Agenda Odosielanie slúži na nastavenie textu vkladaného ako obsah e-mailu odosielaného z aplikácie mPOHODA a definovaniu podpisu e-mailu.

Odosielanie

1. Základné nastavenie

 • V poliach Kópia e-mailu a Skrytá kópia e-mailu uveďte e-mailové adresy príjemcov, ktorí majú obdržať odosielané dokumenty v kópii, resp. skrytej kópii.

  Text e-mailu sa vkladá do obsahu e-mailu pri elektronickom odosielaní dokladu.

  Ak potrebujete v poliach Kópia e-mailu a Skrytá kópia e-mailu uviesť viac e-mailových kontaktov, zadajte jednotlivé adresy oddelené bodkočiarkou.

 • V časti Podpis e-mailu môžete pomocou premenných pre podpis, nastaviť podobu vášho podpisu vkladaného do e-mailové správy za text. Do podpisu je možné doplniť aj vlastný text. Pre odstránenie premenných z podpisu zmažte hodnotu priamo v poli Podpis e-mailu.

  Súčasťou podpisu môže byť aj logo či pečiatka, ktoré sú zadané v agende Nastavenie firmy, prípadne môžete zvoliť iný vlastný obrázok, ktorý nastavíte v agende Odoslanie v časti Obrázok.

  Výsledná podoba podpisu je uvedená v časti Ukážka podpisu. Logo, pečiatka či vlastný obrázok sa v ukážke podpisu nezobrazujú, zobrazia sa až v skutočnom e-maily. Pre zobrazenie vlastného obrázku v podpise nezabudnite do nastavenia podpisu pridať premennú Obrázok.

  Obrázky nie sú súčasťou podpisu e-mailov odoslaných z mobilnej aplikácie pre Android a iOS.

2. Nastavenie odosielania upomienok

V sekcii Nastavenie odosielania upomienok môžete nastaviť text predmetu a obsahu e-mailu, ktorý obdrží odberateľ so zasielanou upomienkou vystavenou k neuhradenej faktúre. Texty je možné nastaviť zvlášť pre každý stupeň upomienky a taktiež pre hromadne odosielané upomienky.

Samotné nastavenie pre vytváranie upomienok zadajte v agende Nastavene upomienok.

3. Odosielanie dokumentov e-mailom

Postup odoslania dokumentu e-mailom je popísaný v všeobecných funkciách v kapitole Odosielanie.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.