Strediská

V agende Strediská sa evidujú strediská používané vo firme.

Strediská

1. Stredisko

Nastavenie strediska
 • V aplikácii mPOHODA je možné pracovať iba so strediskami importovanými z programu POHODA a nie je možné ich v aplikácii upravovať ani mazať.

  Ak chcete zoznam rozšíriť o nové stredisko, alebo zmeniť existujúce stredisko, vykonajte danú zmenu v programe POHODA a spustite synchronizáciu údajov. Rovnakým spôsobom vykonáte aj odstránenie strediska zo zoznamu.

  Nezabudnite všetky úpravy synchronizovať aj na svoje mobilné zariadenia, aby ste pracovali vždy s aktuálnymi záznamami.

  Zmazaním strediska v programe POHODA dôjde synchronizáciou údajov k jeho odstráneniu na všetkých dokladoch v aplikácii mPOHODA, kde bolo dané stredisko použité.

 • Stredisko sa zadáva vo formulári dokladu v sekcii Podrobnosti. Takéto stredisko sa vzťahuje potom ku všetkým položkám dokladu. Stredisko pre položky, ktoré patria k inému nákladovému stredisku ako je uvedené vo formulári dokladu, sa vyberá priamo na detaile položky.

 • Na novo založený doklad sa do formulára vkladá východiskové stredisko priradené užívateľovi v agende Užívatelia.

 • Jednotlivým odberateľom je možné v agende Adresár nastaviť rôzne strediská. Vložením odberateľa na doklad sa potom automaticky nastaví aj odberateľovi priradené stredisko.

2. Záložky

Doklady

Záložka obsahuje zoznam dokladov, na ktorých bolo dané stredisko použité.

 • V záhlaví záložky sa zobrazuje celkový počet vystavených dokladov.

 • Na záložke je možné vyhľadávať podľa typu dokladu.

 • Kliknutím na číslo dokladu sa otvorí detail príslušného dokladu.

3. Synchronizácia s programom POHODA

 • Do exportu stredísk sú vždy zahrnuté všetky záznamy. Nie je potrebné ich je v programe POHODA špeciálne označovať pre synchronizáciu.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.