Užívatelia

Agenda slúži na evidenciu užívateľov, ktorí sú oprávnení pracovať s danou účtovnou jednotkou.

Užívatelia

1. Zoznam užívateľov

Zoznam užívateľov je tvorený užívateľmi, ktorí majú prístup do aktuálne otvorenej jednotky. Vo firme môže užívateľ zastávať jednu z nasledujúcich úloh:

 • užívateľ je úloha, ktorú automaticky získava každý nový užívateľ firmy. V tejto úlohe je možné robiť v danej jednotke všetky operácie, s výnimkou administrátorských funkcií.

 • administrátor môže okrem bežných užívateľských funkcií navyše:

  • pozvať iného užívateľa do firmy

  • odobrať užívateľa z firmy

  • pridať a odobrať právo administrátora iným užívateľom

  • meniť ostatným užívateľom východiskovú pokladňu

  • zmazať firmu a obnoviť ju do 14-tich dní

  • synchronizovať údaje s programom POHODA

Ak sú v aplikácii mPOHODA evidované hotovostné pokladne z programu POHODA, je možné každému užívateľovi nastaviť vlastnú východiskovú hotovostnú pokladňu.

Nastavenie užívateľa

2. Užívateľský účet

Zmenu mena, pozície alebo hesla môže každý užívateľ vykonať v nastaveniach svojho profilu v agende Nastavenie účtu.

3. Pozvanie nového užívateľa

Prístup iným užívateľom do účtovnej jednotky dáte zaslaním pozvánky. Pozvánku je možné odoslať nasledujúcimi spôsobmi.

 • V aplikácii mPOHODA v agende Užívatelia v časti Pozvať užívateľa zadajte e-mailovú adresu užívateľa a potvrdením Pozvať mu odošlete pozvánku.

  Pozvanie nového užívateľa
 • Ak vy alebo váš účtovník vlastníte program POHODA, môžete pozvánku ďalším užívateľom zaslať tiež priamo z programu POHODA.

Potvrdením pozvánky bude daný užívateľ oprávnený v účtovnej jednotke pracovať. Ak ste v aplikácii mPOHODA založili viac účtovných jednotiek, sú iní užívatelia oprávnení vstúpiť iba do tých jednotiek, do ktorých im bol umožnený prístup zaslaním pozvánky.

Užívatelia, ktorí pozvánku potvrdili, sa zobrazia v zozname užívateľov, kde im môžete nastaviť užívateľskú úlohu.

4. Odstránenie užívateľa z firmy

Zvolením povelu Odstrániť dôjde k zmazaniu zvoleného užívateľa z firmy. Zmazanému užívateľovi príde informačný e-mail o tom, z akej firmy bol odstránený.

Vo firme musí zostať aspoň jeden administrátor.

Odstránenie užívateľa

Späť na začiatok