Informačná plocha

Štatistický prehľad najpredávanejších položiek, najlepších odberateľov, obratov firmy a neuhradených faktúr.

Informačná plocha

Informačná plocha v grafickej podobe zachytáva dôležité ekonomické údaje firmy, ako sú ročné a mesačné obraty firmy, obraty najväčších odberateľov alebo dodávateľov, prehľad denných tržieb, výšku pokladničných príjmov, neuhradené faktúry, nevyučtované zálohy a zoznam najpredávanejších položiek.

1. Vytvorenie nového záznamu

Videonávod: Založenie dokladu vo webovej aplikácii mPOHODA

Z informačnej plochy môžete kliknutím na príslušnú ikonu založiť nový záznam v agendách:

Nový záznam v adresári Adresár
Nová vydaná faktúra Faktúry vydané
Nová prijatá faktúra Faktúry prijaté
Nová prijatá objednávka Objednávky
Nový príjmový pokladničný doklad Pokladničné doklady príjmové
Nový výdavkový pokladničný doklad Pokladničné doklady výdavkové
Nová ponuka Ponuky
Nová predajka Predajky
Nová výdajka Výdajky
Nová zálohová faktúra Zálohové faktúry

2. Novinky vo verzii

Karta Novinky ve verzi

Na karte Novinky je uvedený zoznam najdôležitejších noviniek v poslednej vydanej verzii aplikácie mPOHODA. Kliknutím na názov sekcie budete presmerovaní na stránku s kompletným zoznamom noviniek v aplikácii.

V sekcii Viete, že... sa dozviete zaujímavé tipy na používanie aplikácie.

3. Limity verzie Start

Karta Limity verze Start

Na karte Limity verzie Start sa zobrazuje počet záznamov, ktoré môžete v uvedených agendách vo variante Start ešte vytvoriť, kým budú limity naplno vyčerpané a ďalší záznam tak nebude možné v príslušnej agende zadať.

Na karte sa vypisuje prvých 7 agend s najviac vyčerpaným limitom. Kompletný prehľad agend je uvedený v agende Limity verzie Start.

4. Synchronizácia

Karta Synchronizácia

Na karte Synchronizácia je uvedený dátum poslednej vykonanej synchronizácie údajov s programom POHODA a tiež počet nových dokladov, nezosynchronizovaných dokladov a počet dokladov na ktorých je synchronizácia údajov pozastavená.

Po vytvorení nového dokladu sa navýši údaj v prvom stĺpci Nové doklady vytvorené od poslednej synchronizácie údajov. V ňom sa uvádza počet nových dokladov vytvorených od poslednej synchronizácie údajov. Vykonaním synchronizácie s programom POHODA sa táto hodnota vynuluje.

V prípade, že bol na nejakom doklade nastavený príznak pozastavenie synchronizácie údajov , potom sa tento doklad zobrazuje v stĺpci označenom ikonou Doklady, ktoré majú pozastavenú synchronizáciu údajov. Taký doklad je v tomto stĺpci uvedený do vtedy, kým sa ňom nezmení príznak synchronizácie na Synchronizovať.

V prípade, že počas synchronizácie údajov nedošlo k prenosu dokladu do programu POHODA, zobrazí sa počet chybne importovaných dokladov v stĺpci označenom ikonou Doklady, pri ktorých nastala chyba pri synchronizácii údajov.

Pri pokladničných dokladoch a predajkách môžu nastať situácie, ktoré spôsobia, že doklad nevstúpi ani do XML určeného pre import do programu POHODA. Počet týchto dokladov sa po vykonanej synchronizácii zobrazí taktiež v stĺpci chybných dokladov a nie je u nich uvedená ikona.

Do XML nevstupujú:

  • pokladničné doklady, na ktorých nie uvedená pokladňa prenesená z programu POHODA.

  • predajky, ktoré majú stav: Chyba tlače na eKasa, alebo Nevytlačené na eKasa.

5. Kurzový lístok

Karta Kurzový lístok

Na karte Kurzový lístok sa zobrazuje denný kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) pre päť najviac používaných cudzích mien vo vašej firme. Ak obchodujete s menším počtom cudzích mien, zoznam je doplnený o meny: česká koruna, americký dolár a maďarský forint.

Informatívne je uvedený deň, pre ktorý má systém mPOHODA k dispozícii posledný známy kurz.

Denné kurzy uvedených mien sa načítavajú vždy z predchádzajúceho pracovného dňa, nakoľko ECB kurzový lístok zverejňuje približne o 16.00 h každý pracovný deň.

6. Aktualizácia údajov na informačnej ploche

Údaje na informačnej ploche sa automaticky aktualizujú po uplynutí doby 5 minút alebo vytvorením nového záznamu. Ak potrebujete údaje zaktualizovať skôr, zvoľte povel Aktualizovať údaje na informačnej ploche, ktorý je umiestnený v päte informačnej plochy.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.