Limity verzie Start

Súhrnný prehľad dostupných limitov v jednotlivých agendách vo verzii mPOHODA Start.

Limity verzie Start

Agenda Limity verzie Start obsahuje zoznam všetkých agend, v ktorých je vystavenie záznamov povolené len do určitého limitu.

1. Obmedzenie počtu vystavených dokladov

Vo verzii Start je umožnené vystaviť len obmedzený počet záznamov. Každá agenda má tento limit nastavený v inej výške a jeho čerpanie ovplyvňuje jednak vystavenie nového záznamu, a taktiež aj zmazanie existujúceho záznamu.

Popis stĺpcov tabuyky agendy Limity verzie Start

  • Limit - hodnota udáva limit nastavený pre danou agendu

  • Zostáva - uvádza počet záznamov, ktoré je možné v danej agende ešte vystaviť

    Tato hodnota odpovedá rozdielu limitov a súčtu vystavených a zmazaných záznamov.

  • Vytvorené - uvádza počet záznamov, ktoré už boli v danej agende vystavené

  • Zmazané - uvádza počet záznamov, ktoré boli v danej agende zmazané

Limit pre dokladové agendy sa počíta za kalendárny rok. Od nového roku sa vyčerpané limity vynulujú.

Limit pre adresár, cenník a šablóny je stanovený za firmu, neobnovuje sa s novým kalendárnym rokom ako v prípade dokladov.

2. Obmedzenie funkcii a nastavení

Vo verzii Start sú ďalej obmedzené aj niektoré funkcie a možnosti nastavení, ktoré sú tak dostupné iba v platených verziách Basic alebo Pro.

Pokiaľ vám vo variante Start limity nestačia, vyskúšajte bezplatne demoverziu aplikácie mPOHODA, ktorá vám pomôže s rozhodovaním, ktorá z platených verzii aplikácie je pre vaše podnikanie tou najlepšou.

Počet vystavených záznamov a dostupnosť niektorých funkcii boli vo verzii Start k 1. 1. 2024 upravené. V prípade, že ste vlastnili účtovnú jednotku typu Start ešte pred týmto dátumom, o svoje záznamy neprídete, a aj naďalej zostávajú v účtovnej jednotke dostupné.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.