Heslo a spôsob prihlásenia

Agenda slúži na zadanie nového prihlasovacieho hesla a na nastavenie spôsobu prihlásenia užívateľa do aplikácie.

Zmena hesla a spôsobu prihlásenia

Zmeniť heslo alebo spôsob prihlásenia do aplikácie môže vykonať užívateľ len pre vlastný užívateľský účet. Agenda Heslo a spôsob prihlásenia je uvedená v menu pod menom prihláseného užívateľa.

Možnosti nastavenia prihlásenia a zmeny hesla závisia od toho, či je užívateľ do aplikácie mPOHODA prihlásený prostredníctvom Účtu mPOHODA, alebo je prihlásený prostredníctvom Účtu POHODA.

1. Nastavenie prihlásenia

Užívateľ je prihlásený cez Účet mPOHODA

Ak chcete prihlásenie do aplikácie mPOHODA zabezpečiť overovacím kódom, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

 • v poli Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo,

 • nastavte prepínač Dvojfázové prihlásenie do polohy Zapnuté,

 • vyberte spôsob prihlásenia,

 • nastavenie uložte.


Spôsob prihlásenia

 • E-mail

  • Pri každom prihlásení do aplikácie bude od užívateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu, ktorý mu bol zaslaný na jeho e-mail.

 • Google Authenticator

  • Pri každom prihlásení do aplikácie bude od užívateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu, ktorý generuje aplikácia Google Authenticator.

  • Pred vykonaním nastavení preto nainštalujte na vaše mobilné zariadenie aplikáciu Google Authenticator, ktorú si stiahnete z Google play resp. z App Store.

  • Zvolením voľby Google Authenticator vo webovom rozhraní aplikácie mPOHODA sa zobrazí qr kód, ktorý naskenujte v aplikácii Google Authenticator.

   Ak sa vám nedarí kód zosnímať, môžete do aplikácie Google Authenticator opísať zobrazený kľúč a názov vášho účtu (prihlasovací e-mail do aplikácie mPOHODA).

   Kľúč k účtu skopírujte a uložte mimo aplikácie mPOHODA pre prípad straty mobilného zariadenia alebo obnovenie výrobných nastavení a následnú obnovu účtu v aplikácii Google Authenticator.

  • Po načítaní qr kódu, resp. po ručnom zadaní kľúča, sa v aplikácii Google Authenticator zobrazí šesťmiestny overovací kód, ktorý zadajte v aplikácii mPOHODA v poli Test a stlačte tlačidlo Overiť kód. Tým si potvrdíte správnosť nastavenia overovania pomocou Google Authenticatora.

  • Nastavenie pôjde uložiť po potvrdení, že kľúč k účtu máte skopírovaný a uložený na bezpečnom mieste.

Zapnutím voľby Zapamätať prehliadač na stránke Prihlásenie - overenie kódu si zvolený prehliadač pamätá overenie prihlásenia užívateľa po dobu vypršania lehoty, po ktorú má tieto údaje uložené v pamäti. V praxi to znamená, že pri ďalšom prihlásení do webového rozhrania aplikácie mPOHODA v tomto prehliadači nebude od užívateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu.

Užívateľ je prihlásený cez Účet POHODA

Ak pre prihlásenie do aplikácie používate Účet POHODA a chcete ho zabezpečiť dvojfázovým overením, kliknite na odkaz Nastavenie dvojfázového overovania, čím budete presmerovaný na stránky Účtu POHODA, kde podľa nižšie uvedených krokov, nastavíte dvojfázové overenie.

 • v poli Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo a kliknite na tlačidlo Overiť,

 • kliknite na tlačidlo Povoliť dvojfázové overenie,

 • postupujte podľa zobrazených inštrukcii.

Po úspešnom overení sa vygenerujú kódy obnovy, ktoré si uschovajte na bezpečnom mieste. Bez zodpovedajúceho kódu obnovy nebude možné získať prístup k Vášmu účtu, pokiaľ dôjde k strate zariadenia využívaného na dvojfázové overenie.

Po nastavení dvojfázového prihlásenia bude od užívateľa pri každom prihlásení do aplikácie mPOHODA vyžadované zadanie overovacieho kódu, ktorý vygeneruje zvolená aplikácia Authenticator.

Po každej zmene nastavenia spôsobu prihlásenia odporúčame na webovom rozhraní aplikácie aj na všetkých mobilných zariadeniach nanovo prihlásiť užívateľa.

2. Zmena hesla

Užívateľ je prihlásený cez Účet mPOHODA

Ak si chcete zmeniť vaše prihlasovacie heslo, zadajte do poľa Aktuálne heslo doteraz používané heslo a do polí Nové heslo a Overenie hesla vami požadované nové heslo a zmeny uložte. Od ďalšieho prihlásenia už budete používať novo zadané heslo.

Užívateľ je prihlásený cez Účet POHODA

Ak si chcete zmeniť vaše prihlasovacie heslo, budete presmerovaný na stránky Účtu POHODA, po kliknutí na odkaz Zmena hesla. Následne na stránke Účet POHODA zadajte do poľa Aktuálne heslo doteraz používané heslo a do polí Nové heslo a Potvrďte nové heslo, vami požadované nové heslo a zmeny uložte kliknutím na tlačidlo Zmeniť heslo. Od ďalšieho prihlásenia už budete používať novo zadané heslo.

Po každej zmene hesla odporúčame vykonať vo webovom rozhraní aplikácie aj na všetkých mobilných zariadeniach nové prihlásenie užívateľa.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.