Heslo a spôsob prihlásenia

Agenda slúži na zadanie nového prihlasovacieho hesla a na nastavenie spôsobu prihlásenia užívateľa do aplikácie.

Zmena hesla a spôsobu prihlásenia

Zmeniť heslo alebo spôsob prihlásenia do aplikácie môže vykonať užívateľ len pre vlastný užívateľský účet. Agenda Heslo a spôsob prihlásenia je uvedená v menu pod menom prihláseného užívateľa.

1. Nastavenie prihlásenia

Ak chcete prihlásenie do aplikácie mPOHODA zabezpečiť overovacím kódom, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

 • v poli Aktuálne heslo zadajte vaše aktuálne heslo,

 • nastavte prepínač Dvojfázové prihlásenie do polohy Zapnuté,

 • vyberte spôsob prihlásenia,

 • nastavenie uložte.

Spôsob prihlásenia

 • E-mail

  • Pri každom prihlásení do aplikácie bude od užívateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu, ktorý mu bol zaslaný na jeho e-mail.

 • Google Authenticator

  • Pri každom prihlásení do aplikácie bude od užívateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu, ktorý generuje aplikácia Google Authenticator.

  • Pred vykonaním nastavení preto nainštalujte na vaše mobilné zariadenie aplikáciu Google Authenticator, ktorú si stiahnete z Google play resp. z App Store.

  • Zvolením voľby Google Authenticator vo webovom rozhraní aplikácie mPOHODA sa zobrazí qr kód, ktorý naskenujte v aplikácii Google Authenticator.

   Ak sa vám nedarí kód zosnímať, môžete do aplikácie Google Authenticator opísať zobrazený kľúč a názov vašho účtu (prihlasovací e-mail do aplikácie mPOHODA).

   Kľúč k účtu skopírujte a uložte mimo aplikácie mPOHODA pre prípad straty mobilného zariadenia alebo obnovenie výrobných nastavení a následnú obnovu účtu v aplikácii Google Authenticator.

  • Po načítaní qr kódu, resp. po ručnom zadaní kľúča, sa v aplikácii Google Authenticator zobrazí šesťmiestny overovací kód, ktorý zadajte v aplikácii mPOHODA v poli Test a stlačte tlačidlo Overiť kód. Tým si potvrdíte správnosť nastavenia overovania pomocou Google Authenticatora.

  • Nastavenie pôjde uložiť po potvrdení, že kľúč k účtu máte skopírovaný a uložený na bezpečenom mieste.

Po každej zmene nastavenia spôsobu prihlásenia odporúčame na webovom rozhraní aplikácie aj na všetkých mobilných zariadeniach nanovo prihlásiť užívateľa.

Zapnutím voľby Zapamätať prehliadač na stránke Prihlásenie - overenie kódu si zvolený prehliadač pamätá overenie prihlásenia užívateľa po dobu vypršania lehoty, po ktorú má tieto údaje uložené v pamäti. V praxi to znamená, že pri ďalšom prihlásení do webového rozhrania aplikácie mPOHODA v tomto prehliadači nebude od užívateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu.

2. Zmena hesla

Ak si chcete zmeniť vaše prihlasovacie heslo, zadajte do pola Aktuálne heslo doteraz používané heslo a do polí Nové heslo a Overenie hesla vami požadované nové heslo a zmeny uložte. Od ďalšieho prihlásenia už budete používať novo zadané heslo.

Po každej zmene hesla odporúčame vykonať vo webovom rozhraní aplikácie aj na všetkých mobilných zariadeniach nové prihlásenie užívateľa.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.