Nastavenie účtu

Agenda slúži na úpravu profilu užívateľa.

Nastavenie účtu

Zmenu nastavenia profilu môže vykonávať užívateľ iba pre vlastný užívateľský účet. Agenda Nastavenie účtu je uvedená v menu pod menom prihláseného užívateľa.

1. Profil užívateľa

V profile užívateľa sú uvedené základné informácie o užívateľskom účte.

  • Prihlasovací e-mail nie je možné meniť.

  • Ak sa zmení meno užívateľa, musí si ho užívateľ upraviť v poli Meno a priezvisko. Tu zobrazená hodnota sa používa na tlačových zostavách a v odosielaných e-mailoch.

  • Pozícia je doplnkový údaj, ktorý nie je povinný pre vyplnenie. Nezobrazuje sa na tlačových zostavách, ani v odosielaných e-mailoch.

  • V sekcii Vaša firma sú uvedené informácie o vašej firme, ktoré ste uviedli pri registrácii.

    Účtovníci, ktorí si vytvorili registráciu kvôli prístupu k údajom klientov, ktorým vedú účtovníctvo, tu vidia informácie o svojej účtovnej firme.

  • Na stránke Nastavenie účtu sa môžete prihlásiť tiež na odber spravodajov s legislatívnymi novinkami a ponukami produktov a služieb STORMWARE, ak ste tak už nespravili pri registrácii.

2. Nastavenie prihlásenia

Ako spraviť zmenu hesla alebo zabezpečiť prihlásenie užívateľa do aplikácie sa dozviete v kapitole Heslo a spôsob prihlásenia.

3. Zrušenie účtu

Ak chcete zrušiť váš užívateľský účet, zvoľte povel Zrušiť účet. Z dôvodu overenia užívateľa, bude následne na váš prihlasovací e-mail zaslaný odkaz, ktorý vás presmeruje na stránku Zrušenie užívateľského účtu. Na tejto stránke dôjde po overení prihlasovacieho hesla, k zrušeniu účtu.

Pokiaľ synchronizujete aplikáciu mPOHODA s programom POHODA, pred zrušením účtu vykonajte synchronizáciu všetkých mobilných zariadení a potom spustite synchronizáciu v programe POHODA. Následne skontrolujte korektný import všetkých údajov, inak môže dôjsť k ich strate.

Zrušením účtu stratíte prístup ku všetkým firmám, ktoré sú na tento účet napojené. Pokiaľ ste posledným užívateľom v niektorej z vašich firiem, dôjde k ich odstráneniu, vrátane všetkých vytvorených údajov.

Ak chcete zrušiť účet do aplikácie mPOHODA a ste prihlásený prostredníctvom Účtu POHODA, zrušením účtu mPOHODA nedôjde k zrušeniu Účtu POHODA, ten budete môcť aj naďalej využívať v ostatných aplikáciách STORMWARE.

Pokiaľ si zrušenie účtu rozmyslíte, je možné účet do 14 dní obnoviť pomocou odkazu zaslaného na váš e-mail. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky údaje definitívne zmazané. Pokiaľ účet obnovíte, je ešte potrebné prípadne obnoviť aj vymazané firmy a to zvolením povelu Obnoviť v agende Firmy.

Späť na začiatok

TeamViewer Stiahnite si program TeamViewer a spojte sa s nami priamo.