Aplikácia mPOHODA

Jednoduchý spôsob fakturovania, vďaka ktorému budete mať svoje podnikanie kedykoľvek a kdekoľvek pod kontrolou.

Aplikácia mPOHODA je nástroj na vystavovanie faktúr, ich tlač a odosielanie e-mailom či formou XML.

Aplikácia je zároveň doplnkovým programom k programu POHODA, umožňujúca prenos vystavených dokladov do programu POHODA, kde dochádza k ich zatriedeniu medzi ostatné doklady a sú pripravené na zaúčtovanie.

1. Varianty aplikácie mPOHODA

Rozlišujeme tri varianty aplikácie mPOHODA, ktoré sa od seba odlišujú počtom vystavovaných dokladov, dostupnou funkčnosťou a počtom užívateľov, ktorí môžu v aplikácii spravovať záznamy.

  • mPOHODA Start - skúšobná verzia, ktorá je obmedzená limitmi počtu záznamov a nie je obmedzená počtom užívateľov

  • mPOHODA Basic - plná verzia, ktorá neobsahuje nadštandardné funkcie a môžu v nej pracovať 2 užívatelia

  • mPOHODA Pro Pro funkcia - plná verzia s kompletnými funkciami a možnosťou nastavenia obmedzenia prístupu užívateľov v aplikácii, v ktorej môže pracovať 5 užívateľov a je možné ju rozšíriť o ďalšie IČO (nákupom mIČO) a užívateľov (nákupom mCAL) (vysvetlenie pojmov je uvedené v kapitole Predplatné)

    Firma s IČO, pre ktorú bolo zakúpene rozšírenie mIČO uvidí vo svojom nastavení firmy označenie varianty aplikácie ako mPOHODA mIČO.

Vlastníci programu POHODA získavajú zadarmo s aktuálnym predplatným SERVIS v prípade nesieťovej verzie mPOHODA Basic, v prípade sieťovej verzie mPOHODA Pro.

Porovnanie variantov a cenník

Variant aplikácie mPOHODA sa overuje v agende Predplatné. Po overení predplatného pridelíte jednotlivým užívateľom firmy užívateľské predplatné.

2. Podporované prehliadače a operačné systémy

Vďaka tomu, že k aplikácii mPOHODA je možné pristupovať cez webové rozhranie z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením, alebo z mobilných zariadení s operačným systémom Android a iOS, na ktorých je aplikácia nainštalovaná, máte tak prakticky kdekoľvek prehľad o vystavených dokladoch a kontrolu nad splatnosťou faktúr. Aplikácia mPOHODA vám tak zjednodušuje predaj v teréne.

Prehľad podporovaných webových prehliadačov a mobilných operačných systémov
Webový prehliadač Mobilný operačný systém
Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge
Opera
Safari pre Mac OS X
Internet Explorer 11 (podpora sa ukončuje)
Android - verzia 4.4 a vyššia
iOS - verzia 13.0 a vyššia

Na mobilných zariadeniach Huawei môžete už po novom sťahovať aplikáciu mPOHODA z AppGallery, a to v prípade, že vlastníte mobilné zariadenie Huawei bez služieb Google. Pokiaľ však máte aplikáciu Google Play stále dostupnú, inštalujte mPOHODU aj naďalej iba z nej.

Aplikáciu mPOHODA sťahujte iba z oficiálnych zdrojov – Google Play, App Store alebo AppGallery. V prípade neoficiálnych inštalácií nemôžeme zaručiť ich správnu funkčnosť.

3. Podporované verzie programu POHODA

Minimálna podporovaná verzia programu POHODA, s ktorou aplikácia mPOHODA komunikuje je rel. 12600. Odporúčame však komunikáciu spúšťať na najnovšej aktualizácii.

V prípade že chcete synchronizovať zálohové faktúry do programu POHODA, je potrebné mať naištalovanú minimálne aktualizáciu rel. 12602.

Pomocník k aplikácii mPOHODA sa vzťahuje vždy k aktuálnej verzii programu POHODA.

4. Typy užívateľov aplikácie mPOHODA

Aplikácia mPOHODA je vhodná pre nasledujúce typy užívateľov:

  • pre firmy používajúce program POHODA, ktorých pracovníci potrebujú vystavovať doklady priamo u zákazníkov, v teréne,

  • pre firmy a drobných živnostníkov, ktorí nemajú program POHODA, ale program POHODA vlastní ich účtovník. Vďaka spolupráci programu POHODA s aplikáciou mPOHODA je odovzdanie dokladov na zaúčtovanie medzi podnikateľom a účtovníkom rýchle a jednoduché.

5. Registrácia nového užívateľa

Aby ste mohli aplikáciu mPOHODA využívať, je potrebné sa najprv do aplikácie registrovať.

Na úvodnej stránke aplikácie mPOHODA zvoľte v pravom hornom rohu povel Zaregistrovať sa, zadajte registračné údaje, vyplňte informácie o vašej firme a všetko odošlite kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa.

Účtovníci, ktorí si vytvárajú registráciu kvôli prístupu k údajom klientov, ktorým vedú účtovníctvo, zadávajú informácie o svojej účtovnej firme.

Registračný formulár

Na zadanú e-mailovú adresu príde e-mail, ktorého potvrdením sa registrácia stáva platnou a je možné sa následne do aplikácie prihlásiť.

Odoslaním registračných údajov súhlasíte s Podmienkami používania aplikácie mPOHODA.

Skôr ako sa do aplikácie mPOHODA prihlásite na svojom mobilnom zariadení, je nutné najprv vo webovom rozhraní aplikácie založiť novú firmu, prípadne počkať na zaslanie pozvánky do už existujúcej firmy. Až potom bude možné pracovať v mobilnej aplikácii. Vytvorenie novej firmy, resp. zaslanie a prijatie pozvánky sú popísané v nasledujúcich kapitolách.

6. Prihlásenie užívateľa

Užívateľ sa do aplikácie mPOHODA prihlasuje e-mailom a heslom zadanými pri registrácii. Zadané prihlasovacie údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa.

Prihlásenie je možné zabezpečiť aj overovacím kódom.

Zapnutím voľby Zapamätať užívateľa si zvolený prehliadač pamätá prihláseného užívateľa do jeho odhlásenia sa z webového rozhrania aplikácie, resp. do vypršania lehoty, po ktorú má prehliadač uložené tieto údaje v pamäti. V praxi to znamená, že pri opätovnom otvorení prehliadača a spustení aplikácie mPOHODA nebude od užívateľa vyžadované zadanie prihlasovacích údajov.

Prihlasovacia stránka

Ak ste zabudli prihlasovacie heslo, kliknite na prihlasovacej stránke na odkaz Zabudli ste heslo?


Po prihlásení môže užívateľ otvoriť akúkoľvek jednotku, ku ktorej má prístup. Ak nie je užívateľský účet spojený so žiadnou jednotkou, je potrebné najprv novú firmu vytvoriť.

7. Vytvorenie novej firmy

V aplikácii mPOHODA vytvorte novú firmu jedným zo spôsobov popísaných v kapitole Vytvorenie novej firmy na stránke Správa firiem.

Následne pozvite užívateľov, ktorým chcete dať do založenej jednotky prístup a prideľte im užívateľské predplatné, aby mohli v aplikácii mPOHODA vytvárať a spravovať záznamy.

8. Pozvanie užívateľov do firmy

Prístup iným užívateľom do účtovnej jednotky vytvoríte zaslaním pozvánky.

9. Práca s dokladmi

V jednotke je možné v súčasnosti vytvárať vydané faktúry, ktoré jednoducho vytlačíte alebo odošlete e-mailom, prípadne ich stiahnete vo formáte XML.

Prehľad o neuhradených faktúrach, nevyúčtovaných zálohách, obratoch firmy, odberateľoch a ďalšie údaje poskytuje v prehľadnom zobrazení informačná plocha.

Zoznam podporovaných eKasa tlačiarni pre tlač bločkov (z agendy predajky) je uvedený na webových stránkach firmy Stormware s.r.o. v sekcii eKasa tlačiarne pre mobilné zariadenia.

Doklady vytvorené cez webové rozhranie sa synchronizáciou prenášajú na mobilné zariadenie. Doklad vytvorený na mobilnom zariadení s pripojením na internet je po jeho uložení automaticky odoslaný na server a je tak okamžite viditeľný aj cez webové rozhranie aplikácie. Ak je doklad vytvorený na mobilnom zariadení bez pripojenia na internet, dochádza k jeho synchronizácii na server až po spustení synchronizácie v mobilnom zariadení.

Bližšie informácie o jednotlivých typoch dokladov sa dočítate v pomocníkovi k danému dokladu.

10. Odhlásenie užívateľa

Z aplikácie sa užívateľ odhlasuje povelom Odhlásiť sa. Povel je uvedený v menu pod profilom prihláseného užívateľa.

Odhlásenie užívateľa

11. Podpora

Zákaznícka podpora - hotline: +421 2 59 429 959

Zákaznícka podpora - e-mail: hotline@stormware.sk

Zasielanie požiadaviek a námetov: mpohoda@stormware.sk

www.stormware.sk

www.mpohoda.sk

Späť na začiatok