Aplikácia mPOHODA

Jednoduchý spôsob fakturovania, vďaka ktorému budete mať svoje podnikanie kedykoľvek a kdekoľvek pod kontrolou.

Aplikácia mPOHODA je nástroj na vystavovanie faktúr, ich tlač a odosielanie e-mailom či formou XML.

Aplikácia je zároveň doplnkovým programom k programu POHODA, umožňujúca prenos vystavených dokladov do programu POHODA, kde dochádza k ich zatriedeniu medzi ostatné doklady a sú pripravené na zaúčtovanie.

1. Podporované prehliadače a operačné systémy

Vďaka tomu, že k aplikácii mPOHODA je možné pristupovať cez webové rozhranie z akéhokoľvek zariadenia s internetovým pripojením, alebo z mobilných zariadení s operačným systémom Android a iOS, na ktorých je aplikácia nainštalovaná, máte tak prakticky kdekoľvek prehľad o vystavených dokladoch a kontrolu nad splatnosťou faktúr. Aplikácia mPOHODA vám tak zjednodušuje predaj v teréne.

Prehľad podporovaných webových prehliadačov a mobilných operačných systémov
Webový prehliadač Mobilní operační systém
Internet Explorer 9 (čiastočná podpora)
Internet Explorer 10 a novší
Google Chrome
Microsoft Edge
Opera
Safari pre macOS
Safari pre Windows (čiastočná podpora)
Android - verzia 4.1 a vyššia
iOS - verzia 8.0 a vyššia

2. Typy užívateľov aplikácie mPOHODA

Aplikácia mPOHODA je vhodná pre nasledujúce typy užívateľov:

  • pre firmy používajúce program POHODA, ktorých pracovníci potrebujú vystavovať doklady priamo u zákazníkov, v teréne,

  • pre firmy a drobných živnostníkov, ktorí nemajú program POHODA, ale program POHODA vlastní ich účtovník. Vďaka spolupráci programu POHODA s aplikáciou mPOHODA je odovzdanie dokladov na zaúčtovanie medzi podnikateľom a účtovníkom rýchle a jednoduché.

3. Registrácia nového užívateľa

Aby ste mohli aplikáciu mPOHODA využívať, je potrebné sa najprv do aplikácie registrovať.

Na úvodnej stránke aplikácie mPOHODA zvoľte v pravom hornom rohu povel Zaregistrovať sa, zadajte registračné údaje, vyplňte informácie o vašej firme a všetko odošlite kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa.

Účtovníci, ktorí si vytvárajú registráciu kvôli prístupu k údajom klientov, ktorým vedú účtovníctvo, zadávajú informácie o svojej účtovnej firme.

Registračný formulár

Na zadanú e-mailovú adresu príde e-mail, ktorého potvrdením sa registrácia stáva platnou a je možné sa následne do aplikácie prihlásiť.

Odoslaním registračných údajov súhlasíte s Podmienkami používania aplikácie mPOHODA.

4. Prihlásenie užívateľa

Užívateľ sa do aplikácie mPOHODA prihlasuje e-mailom a heslom zadanými pri registrácii. Zadané prihlasovacie údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa.

Prihlásenie je možné zabezpečiť aj overovacím kódom.

Zapnutím voľby Zapamätať užívateľa si zvolený prehliadač pamätá prihláseného užívateľa do jeho odhlásenia sa z webového rozhrania aplikácie, resp. do vypršania lehoty, po ktorú má prehliadač uložené tieto údaje v pamäti. V praxi to znamená, že pri opätovným otvorení prehliadača a spustení aplikácie mPOHODA nebude od užívateľa vyžadované zadanie prihlasovacích údajov.

Prihlasovacia stránka

Ak ste zabudli prihlasovacie heslo, kliknite na prihlasovacej stránke na odkaz Zabudli ste heslo?


Po prihlásení môže užívateľ otvoriť akúkoľvek jednotku, ku ktorej má prístup. Ak nie je užívateľský účet spojený so žiadnou jednotkou, je potrebné najprv novú firmu vytvoriť.

5. Vytvorenie novej firmy

Ak nie je užívateľský účet spojený so žiadnou jednotkou, potom sa po prihlásení do aplikácie zobrazí sprievodca zavedením novej firmy. Po jeho dokončení je vytvorená nová jednotka, v ktorej je možné vystavovať doklady.

Ďalšie spôsoby ako v aplikácii mPOHODA vytvoriť novú firmu sú popísané v kapitole Vytvorenie novej firmy na stránke Firmy.

6. Pozvanie užívateľov do firmy

Prístup iným užívateľom do účtovnej jednotky vytvoríte zaslaním pozvánky.

7. Práca s dokladmi

V jednotke je možné v súčasnosti vytvárať vydané faktúry, ktoré jednoducho vytlačíte alebo odošlete e-mailom, prípadne ich stiahnete vo formáte XML.

Prehľad o neuhradených faktúrach, obratoch firmy, odberateľoch a ďalšie údaje poskytuje v prehľadnom zobrazení informačná plocha.

Doklady vytvorené cez webové rozhranie sa synchronizáciou prenášajú na mobilné zariadenie. Doklad vytvorený na mobilnom zariadení s pripojením na internet je po jeho uložení automaticky odoslaný na server a je tak okamžite viditeľný aj cez webové rozhranie aplikácie. Ak je doklad vytvorený na mobilnom zariadení bez pripojenia na internet, dochádz k jeho synchronizácii na server až po spustení synchronizácie v mobilnom zariadení.

8. Odhlásenie užívateľa

Z aplikácie sa užívateľ odhlasuje povelom Odhlásiť sa. Povel je uvedený v menu pod profilom prihláseného užívateľa.

Odhlásenie užívateľa

Späť na začiatok